Ačkoliv většina hrobů odtud byla vymístěna či zrušena již v minulých letech, pozůstalí ani tak nezapomínají. I když na místě někdejšího hrobového místa stojí stavební lešení…

S aktuálními opravami památky UNESCO, které potrvají až do roku 2020, je spojen i vznik poutní loučky kolem kostela, s čímž souvisí postupně přemístěné hroby – poslední byly na nový hřbitov přesunuty letos. Nyní probíhá odstranění obrubníků a základů hrobů, které už jako jediné připomínají bývalý hřbitov.

V areálu zůstane pouze hrob Matěje Josefa Sychry (1776-1830), v němž jsou rovněž umístěny ostatky Bonifáce Procházky (1754-1796). Oba duchovní se zasloužili o záchranu kostela.

Na svém místě zůstane i kamenná deska v chodníku před vstupem do kostela, pod níž leží ostatky faráře Jana Mišáka, zesnulého v roce 1878. Postupné vymístění hrobů u objektu je spojeno se zapsáním poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na seznam památek UNESCO v roce 1994, kdy přesun hrobů byl jednou z podmínek.