V tu dobu pracoval na své zahradě. „Bylo to přesně ve 14:15 hodin. Kousek ode mne, tak metr a půl, dopadl meteorit, či jiné vesmírné těleso. Letělo obrovskou rychlostí, doprovázel ho hluk a syčení. Po dopadu se z poloviny zarylo do země,“ popisuje nedělní událost. „Hrozně jsem se lekl a v ten moment jsem nevěděl, co se děje. Meteorit mohl rozbít skleník, auto nebo ublížit člověku,“ dodává.

Vše prý bylo hrozně rychlé. Ani neviděl, jak letí na obloze, ale jak předmět dopadl, hned si tělesa všiml. „Zaznamenal jsem zvuk když letělo. Pak přišla rána, jako když někdo hodí kamen o zem. V té rychlosti jsem opravdu nevěděl, co se děje,“ pokračuje ve svém příběhu Lukáš Chvátal. Sám se o vesmír nezajímá, ale rád se prý dívá na hvězdy.

Pokusil se o tělese něco zjistit. Váží 57 gramů, reaguje na magnet a je ohořelé.

Podle toho, co o podobných událostech četl a radil se, předpokládá, že jde o meteorit a jeho původ by mohl být z Marsu. „Mám v plánu nechat meteorit prozkoumat,“ zakončil vyprávění Lukáš Chvátal. Uvítal by, kdyby se ozvalo více odborníků. "Chci o něm zjistit co nejvíce. Byla to velká náhoda, že dopadl na naši zahradu," myslí si Lukáš Chvátal. Dal mu i jméno. „Dostal název Blatan jako Blatná, jen jsem prohodil písmena.“

Spadl u Blatné meteorit?

Fotografie záhadného kamene si prohlédl jihočeský astronom Miloš Tichý z Hvězdárny a planetária České Budějovice. „Podle toho, co jsem viděl, mi nepřipadá reálné, že by se jednalo o meteorit,“ řekl.

„Ovšem je třeba provést fyzikálně chemickou analýzu. Avšak meteorit se při průletu atmosférou zahřeje a jeho povrch se nataví. Tento kámen natavený není a na povrchu má rez. Ve vesmíru kyslík opravdu není, takže čerstvý meteorit nemůže být zrezlý.“

Zavzpomínal na velký železný meteorit Muonionalusta, který v minulosti vystavovali na Kleti i v Českých Budějovicích. Nalezl ho český cestovatel a sběratel Jiří Šimek pod povrchem země ve Švédsku. „Ten byl zrezlý za ty stovky tisíc let, co ležel v zemi. Za tu malou chvíli ten kus kamene na zahradě v Blatné zreznout nemohl. Takto podobně vypadají strusky, které se dají najít na Šumavě.“Stát se to však může, že někde na Zemi najednou přistanou kusy meteoritu. Podle Miloše Tichého ale na jihu Čech dosud nikdo nic takového nepotvrdil. „Krásné kusy meteoritu byly nalezeny v roce 1959 u Příbrami,“ řekl.

„To bylo poprvé, kdy byl meteorit zaznamenán při průletu atmosférou. Jeden kus spadl u obce Luhy sedlákovi na zasněžené pole a ten ho vztekle odhodil.“ Myslel si, že mu ten kámen někdo hodil na pole, ale bylo mu to divné, protože kolem nebyly žádné stopy. Navíc byl ten kámen nápadně černý.

„Hezký pád asteroidů byl vidět v roce 1808 u Stonařova,“ přidal Miloš Tichý další z podobných událostí. „Byl to déšť železných meteoritů, popadaly na Císařskou silnici mezi Vídní a Českými Budějovicemi, takže se daly posbírat. To byla největší sbírka meteoritů.“ Stonařovský déšť meteoritů trval několik minut a na zem tehdy dopadly stovky kamenů. Předpokládá se, že pocházejí z planetky Vesta. „A na jaře v roce 2000 v Morávce někomu spadl meteorit na zahradu,“ doplnil Miloš Tichý. „Před pár lety mělo teoreticky dopadnout něco u Budějovic, ale to se nenašlo.“