„Existence mapy je předpokladem pro udržitelný rozvoj města. Nedostačující kapacita vodovodů, plynovodů, rozvodných sítí, školek či parkovacích míst se musí řešit již v rámci plánování staveb, nikoliv až ex post na úkor veřejných rozpočtů," uvedla náměstkyně primátorky Petra kolínská (SZ/Trojkoalice).

Přečtěte si: Praha bude mít aktualizovanou protikorupční strategii. Po třech letech

IPR v první fázi přípravy identifikuje kritické typy veřejné vybavenosti a jejich parametry. Ve druhé etapě zpracuje analýzu deficitů pro jednotlivé typy. Zpráva pak bude začleněna do systému územně analytických podkladů Prahy. Nakonec vytvoří samotnou mapu s vyznačením míst, kde infrastruktura chybí.

Návrh metodiky by měl předložit IPR

Při tvorbě mapy bude zohledňovat situaci na hranici se Středočeským krajem a těsně za ní. „Veřejná vybavenost a její kapacity jsou v některých, zejména vnějších, částech Prahy silně ovlivňovány poptávkou a nabídkou veřejné infrastrukturu v přilehlých částech Středočeského kraje. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby mapa zahrnovala nejen Prahu, ale také bezprostřední metropolitní zázemí," píše se v dokumentu, který schválili radní.

IPR by měl radním do konce letošního března předložit k projednání návrh metodiky zpracování mapy. Následně na její přípravě začne pracovat a dokončena by měla být letos. Práce na mapě mají trvat osm měsíců. IPR je příspěvková organizace města, která má na starosti například územní plánování.

Čtěte také: Protikorupční boj v Praze: Koncepce by byla, zbývají konkrétní opatření