Pražské veřejné osvětlení postihne denně v průměru několik desítek poruch. Až dosud je přitom zaměstnanci správcovské společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP) registrovali z valné většiny díky telefonátům nebo e-mailům od obyvatel hlavního města. V menší míře pak na základě hlášení vlastních techniků, policistů a strážníků.

Nejmodernější technikou vybavený nový dispečink v kombinaci s přechodem městských kamer od soukromého správce a dalších městských společností pod THMP má vtáhnout do důležité role při identifikaci závad na osvětlení právě i kamery.

Praha rozsvícená?

„Obě novinky by měly mít synergický efekt – umožní spolehlivější a rychlejší odhalení poruch jak na veřejném osvětlení, tak na snímacích kamerách, které jsou v mnoha případech umístěné na sloupech vedle lamp nebo je zabírají. Technici díky tomu budou moct opravit světla i kamery,“ shrnul přínosy změn radní pro městský majetek Jan Chabr (Spojené síly/TOP 09). Dispečeři už přitom v pilotním provozu několik desítek poruch z kamer objevili.

Význam změn zmínil také primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Bez pracovišť, jakým je nový dispečink v Holešovicích, si dnešní řízení Prahy není možné představit. Jsem přesvědčen, že výsledky jeho práce ocení i samotní Pražané,“ uvedl primátor.

Šmírování prý nehrozí

Šéf THMP Tomáš Jílek zdůraznil, že transformace nebude mít žádný vliv na kompetence města v přístupu k datům z kamerového systému. „Manipulovat s kamerovými záznamy může nadále jen Policie ČR a městská policie. My de facto přebíráme jen ‚krabičky‘ a kabely. Poneseme zodpovědnost za jejich funkčnost, nikoliv už ale za výstupy z nich. Naši dispečeři mohou sledovat záběry z městských kamer jen v reálném čase,“ slíbil Jílek.

Pod dohledem kamer
V současné době je do metropolitního systému integrováno celkem 4500 bezpečnostních kamer, z toho skoro 1500 je vybudováno hlavním městem a městskými částmi.
Kdo se dívá:
Policie ČR
Městská policie Praha
Dopravní podnik hl. města Prahy
Hasičský záchranný sbor
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Zdroj: bezpecnost.praha.eu

Také podle Jana Chabra rozhodně nehrozí „šmírování“ občanů přes městský kamerový systém. „Počet kamer by se podle mě navyšovat neměl. Spíš by byla na místě určitá optimalizace – zamyslet se nad tím, kde jsou skutečně potřebné,“ dodal Chabr. Na magistrátním webu je vedle konkrétních lokalizací veškerých pouličních kamer v jednotlivých správních obvodech uvedeno také „ospravedlnění“ jejich existence.

Zmíněn je „odstrašující“ účinek i podpora při odhalování protiprávního jednání. „Městský kamerový systém je dále využíván pro monitorování míst s výskytem drogových překupníků, a tak se s jeho přispěním daří distributory vytlačovat z problémových lokalit,“ chlubí se městský web.

Pod křídla THMP přechází i kamery v metru či podél silnic, o které dosud pečovaly jiné městské společnosti (DPP, TSK). O bezmála patnáct stovek „pouličních“ kamer, z nichž přibližně polovina připadá na Prahu 1 a Prahu 8, se dosud stará společnost Eltodo. Ta měla do loňska „pod palcem“ právě i veřejné osvětlení. Předchozí vedení Prahy v čele s Adrianou Krnáčovou (ANO) se ale rozhodlo vrátit technologickou infrastrukturu pod dohled města. Současná koalice v nastoleném kurzu pokračuje a od Eltoda v budoucnu plánuje převzít také správu semaforů na křižovatkách.