Karel Schwarzenberg byl nepřehlédnutelnou postavou procházející dějinami druhé poloviny dvacátého a počátku jednadvacátého století. Jako osobnost ctěný, jako politik některými milovaný, zatímco jinými zatracovaný, ale určitě všeobecně uznávaný.

Ať už oceňovaný jako pokračovatel havlovské tradice, člověk, který stál u zrodu parlamentní strany TOP 09, vedl resort zahraničních věcí, aktivně působil v Poslanecké sněmovně i Senátu – anebo třeba muž, jenž nepotřeboval mnoho slov, aby se dostal k jádru věci. Prostě Karel, před jeho jméno bez přemýšlení přidávali slovo „kníže“ s tím, že sice byly u nás šlechtické tituly zrušeny už za Masaryka, ale k němu odkaz na rodový původ tak nějak patří. Jakkoli on sám o sobě často říkal, že není ničím jiným než hajným a hostinským.

Jak vypadá rodinná hrobka Schwarzenbergů u zámku Orlík? 

Schwarzenberská hrobka v zámeckém parku na Orlíku, kde si přál být Karel Schwarzenberg pohřben
Karla Schwarzenberga pochovají na Orlíku. Proces bude složitější než u předků

Ať už se objevil v jakékoli roli, vystupoval jako velký muž. A byl tak vnímán. V souvislosti s ním se objevovaly naděje, stejně jako zklamání, že jednotlivec sám nezmůže nic – a ani když se obklopí lidmi podobného smýšlení i mravů, kráčet proti větru se vždycky nepodaří. Ukázala to třeba jeho prezidentská kandidatura, kdy tenkrát nepomohla ani kampaň s dýmkou (symbol motýlku se v souvislosti s jeho osobností masově rozšířil až později), ani ta s pankáčským účesem. Na Pražský hrad se jako hlava státu neprobojoval.

Anketa: Co pro vás znamenal Karel Schwarzenberg?

Veřejnost se s ním může přijít rozloučit vždy mezi 12. a 22. hodinou. Rakev byla do kostela Panny Mare pod řetězem převezena ve středu ráno. Lidé, kteří do kostela přijdou, budou dostávat papírovou pamětní kartičku s vyobrazením Pražského Jezulátka, modlitbami a fotografií Karla Schwarzenberga s daty jeho narození a úmrtí. Kvůli usměrnění front zájemců čekajících na příchod k rakvi, u níž drží čestnou stráž vojáci a skauti, jsou v místě instalovány bariéry. Pestrá životní pouť Karla Schwarzenberga se završila před třemi týdny ve Vídni. Po předchozí hospitalizaci v Praze tam zemřel 12. listopadu

Jak bude probíhat pohřeb Karla Schwarzenberga? Více v textu: 

Karel Schwarzenberg.
Pohřeb Schwarzenberga: Žádné květiny, raději dary pro Ukrajinu. A zazní i punk

Pestrá životní pouť Karla Schwarzenberga se završila před třemi týdny ve Vídni. Po předchozí hospitalizaci v Praze tam zemřel 12. listopadu.

V kostele mají hosté i možnost vyplnit Schwarzenbergovo přání prostřednictvím přispěním na sbírku na podporu charitativní činnosti řádu Maltézských rytířů. Organizátoři zároveň prosí o nezapalování svící v kostele. 

Zájem o rozloučení je značný

Zájem nejen Pražanů, ale i návštěvniků metropole (z nichž někteří Deníku řekli, že se také přijeli podívat na zdejší vánoční trhy) je poměrně značný. Komplikace se však žádné neobjevily. Počáteční fronta se rychle rozptýlila a lidé se přicházejí rozloučit plynule a bez čekání. Muži v uniformách s logem maltézského řádu, kteří dohlížejí na organizaci, během první čtvrt hodiny napočítali dvě stovky příchozích.

Dvě hodiny po otevření kostela počítadlo ukazovalo 650 návštěvníků. Organizátoři si pochvalovali, že lidé zatím přicházejí rovnoměrně, takže se netvoří fronty. Očekávají, že s větším náporem je možné počítat k večeru, kdy budou přicházet lidé po skončení pracovní doby.

Zdroj: Milan Holakovský

Přijíždějí lidé z celé republiky. Deník hovořil například s několika lidmi z Moravy, a dokonce se potkal i se zástupcem vlastivědného spolku z Děčína. Ten přijel poděkovat za sponzorský dar na vydání publikace, který Karel Schwarzenberg spolku poskytl krátce před svou smrtí.

Na místě nechybí ani hlídka strážníků městské policie a zásahový vůz dobrovolných hasičů z Prahy 1. Žádnou práci však zatím neměli.

I když občas některý z příchozích nese květinu, většina lidí, kteří se přicházejí rozloučit, respektovala přání zesnulého, aby květinové dary nepřinášeli. Místo toho jsou vyzýváni, aby věnovali peníze na podporu bohulibých účelů. Připravená kasička se také rychle plní bankovkami, a dokonce se před ní vytváří menší fronta.

Příchozí oslovení Deníkem se vesměs shodují, že odešel vzácný člověk, kterého bude těžké nahradit. A krčí rameny po otázce, zda vidí, že se už někdo takový na naší politické scéně rýsuje.

„Všechno jde naprosto hladce, důstojně a pietně.“ To jsou slova Moniky Matulové, oprávněné hovořit jménem organizátorů rozloučení. Deníku řekla, že během čtyř hodin od otevření kostela Maltézských rytířů Panny Marie pod řetězem na Malé Straně se nepřihodilo naprosto nic mimořádného, neobvyklého nebo zvláštního. Ani neplánovaného.

Po 16. hodině se počet návštěvníků přiblížil k hodnotě 1,5 tisíce. Stále ale platí, že se fronty netvoří.

Pohřeb se státními poctami 

Uzavřená rakev s urnou bude vystavena do pátku 8. prosince vždy od 12 do 22 hodin. Ostatky budou poté převezeny do katedrály sv. Víta na Pražském hradě, kde se v sobotu 9. prosince uskuteční pohřeb se státními poctami. Po sobotním obřadu budou Schwarzenbergovy pozůstatky uloženy do rodinné hrobky u zámku Orlík.

Sobotní obřad ve svatovítské katedrále bude přístupný jen lidem, kteří obdrželi pozvání od rodiny zesnulého. Jiní zájemci mohou sledovat přenos České televize, na Hradě je ohlášena velkoplošná obrazovka v blízkosti chrámu. Po obřadu budou Schwarzenbergovy pozůstatky uloženy do rodinné hrobky u zámku Orlík.