Hlavní město Praha společně s primátorem Bohuslavem Svobodou sledují hydrometeorologickou situaci již několik dní. Na základě jejího vývoje se v pondělí dopoledne za účasti primátora, zástupců Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Povodní Vltavy, složek Integrovaného záchranného systému a dalších zapojených uskutečnilo zasedání Povodňového orgánu hlavního města Prahy k aktuální povodňové situaci.

Příprava na zavření vrat Čertovky v Praze v souvislosti se zvýšenou hladinou řek
Hladiny řek stoupaly, mnohde dosáhly třetího stupně. Praha přijala opatření

„Od 13:00 hodin budou platit pro Pražany a návštěvníky Prahy mimořádná bezpečnostní opatření související se zvýšeným rizikem povodní. Uzavřené budou náplavky a aktivované další protipovodňové zábrany. O všech podrobnostech budete nepřetržitě informováni. V rámci cvičení protipovodňových opatření jsem se před pár týdny přesvědčil, že jsme dobře připraveni. Všechny složky, kterých se tato mimořádná situace týká, pracují v plném nasazení. Zároveň prosím všechny o ohleduplnost, opatrnost, a především o respektování bezpečnostních pokynů,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda.   

Příprava na zavření vrat Čertovky v Praze v souvislosti se zvýšenou hladinou řek.Příprava na zavření vrat Čertovky v Praze v souvislosti se zvýšenou hladinou řekZdroj: HZS Praha

Na rozhodujících vodních tocích, kterými jsou Vltava a Sázava, se zvýšily průtoky. Sice se na těchto tocích očekává jejich kulminace a budoucí pokles a řeka Berounka již kulminovala, ale i s ohledem k plánovaným manipulacím na Vodní nádrži Orlík bude zvýšený průtok nadále trvat, a to i několik dní. Přesto by plánovaný průtok Prahou (na limnigrafu Malá Chuchle) podle Povodí Vltavy a ČHMÚ měl být v rozmezí 550 až 600 m3/s a tuto hranici by neměl překonat.

Další preventivní opatření

Krom uzavření protipovodňových vrat na Čertovce došlo od 13 hodin z preventivních důvodů k zastavení provozu přívozů v Praze 1, 2 a 6. V Praze 1, 2 a 5 pak došlo k uzavření náplavek pro veřejnost, a to včetně nástupu a výstupu do lodí a z lodí. Vstup a vjezd na náplavky tedy byl od 13:00 hodin pro veřejnost zcela uzavřený a správce náplavek je již v kontaktu s provozovateli.

Lipenská víla 25. prosince 2023
Sucho versus povodeň. Hladina Lipna se během pár měsíců zvedla o dva metry

Zaparkovaná vozidla, která na místě zůstavují, je nutné vyparkovat, aby zde nehrozilo žádné nebezpečí ani škoda na majetku. Vozidla proto budou strážníci a správa služeb odtahovat.

Přijatá opatření platí do odvolání. Výjimku tvoří provoz botelů Admirál, Albatros a Matylda a posádek provozujících plavby lodí, kterých se opatření netýkají. Přijaté kroky jsou preventivní a město bude dále sledovat vývoj situace.