Zásadní novinku bude představovat návrat tramvají na Václavák – a výstavbou těchto tratí také práce začnou. Celkově by měly trvat zhruba tři roky.

Jako první začne stavba odbočky umožňující napojení ze současné tramvajové tratě, jež Václavské náměstí přetíná mezi Vodičkovou a Jindřišskou ulicí, k oblasti u Muzea. Kvůli stavebnímu ruchu odtud tramvajový provoz na čtvrt roku zmizí: po oba prázdninové měsíce a ještě během celého září.

Od konce června do sklonku září tak tramvaje nepojedou v úseku mezi křižovatkou Vodičkovy ulice s Palackého a budovou hlavní pošty v Jindřišské. Záměrně je tato výluka naplánována na letní období. Je to doba, kdy bývá menší – prázdninový – provoz; navzdory hlavní turistické sezoně.

Vedle toho, že se do horní části Václavského náměstí vrátí tramvaje po více než čtyřicetileté odmlce (což později přinese překreslení mapy tras tramvajových linek v centru metropole včetně přímého propojení Vinohrad a Nového Města) se v rámci revitalizace tohoto prostoru chystá i další významná změna týkající se veřejné dopravy. Týkat se bude výstupů ze stanice metra Muzeum.

Ten u prodejny Albert a McDonaldu má být posunutý a doplněný eskalátorem a „výlezy pod ocas“ tedy za sochou sv. Václava, by měly zaniknout. Promění se však také výstupy ze stanice Můstek u ulic Vodičkova a Jindřišská: počítá se s jejich sloučením do jednoho, zato širokého.

K zásadním změnám spjatým s projektem revitalizace dále patří omezení pro auta; jak prostoru pro jejich jízdu, tak parkování. Zúžení silnice nabídne prostor pro chodníky; novou dominantou horní části Václaváku se má stát promenáda se stromořadím a cyklostezkou.

Debatu kolem projektu revitalizace přednedávnem na platformě X svedl 1. náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), který má na starost oblast dopravy. Poté, co na této sociální síti ohlásil červnové zahájení prací, čelil například výtce, že v horní části Václaváku vznikne takzvaný tepelný ostrov. „Betonáři a tramvajáci tleskají,“ poznamenal uživatel Vladimir Schmalz.

Takový pohled Hřib odmítá – s poukazem na nová lipová stromořadí po obou stranách náměstí. Reagoval i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR): s upozorněním, že v horní části Václaváku nebude použitý beton, ale kamenná dlažba. „Také je v návrhu dvojnásobek stromů a retenční nádrže na dešťovou vodu,“ připomíná IPR.

Na jinou výtku kolem údajného úbytku zeleně opět reagoval Hřib připomínkou alejí lip. „Kromě pár záhonů, které je takřka nemožné udržet uprostřed náměstí v létě zelené a jen brání pěší prostupnosti, přibývají oproti současnému stavu dvě úplně nová lipová stromořadí,“ zdůraznil. Káťa Škvorová by ale ještě přidala: „Škoda, že uprostřed nebude taky třeba řada stromů, aby se v létě nešlo jen po rozpálené dlažbě – či co to bude…“

„Tramvaje nikomu nechyběly“

Plánovaný návrat tramvají na Václavské náměstí však řada diskutujících nevítá s nadšením. Leckteří se vyjádřili v tom smyslu, že nikomu nechyběly, oni si na centrálním náměstí hlučnou a nebezpečnou dopravu nepřejí – a koukat na troleje také ne. Někteří rovnou očekávají, že nyní zvolené řešení později „zase někdo předělá“.

Naopak argumentem pro výstavbu tratí jsou nejen nová spojení, ale také lepší schopnost reagovat na případné dopravní maléry v okolí. „Abychom měli v centru náhradní objízdné trasy v rámci tramvajové sítě, která je už teď na hraně kapacit,“ vysvětlil Hřib. „Protože teď když nám například prasknou koleje ve Spálené, bývají kolony až k Andělu,“ poznamenal.

close Projekt Václavské náměstí. info Zdroj: IPR zoom_in Projekt Václavské náměstí.

Uživatel Nezvaný host ale nabízí otázku, na niž bude nutné najít kloudnou odpověď: „Co se stane s tramvajovým provozem, když bude na Václaváku nějaká velká demonstrace?“ Fandor už má jasno: „…aneb konec demonstrací na Václaváku.“ S demonstrováním by ale neměl být problém. Mluvčí magistrátu Vít Hofman uvedl na dotaz Deníku, že shromáždění se může bez problémů konat tam, kde se pohybují chodci – a není třeba pro ně vyčleňovat zvláštní typ veřejného prostoru.

„V tomto případě bude prostor obdobný – a pokud to bude situace vyžadovat, je možné tramvaje ve spolupráci s dopravním podnikem odklonit, jak se to ostatně běžně děje při podobných situacích na jiných místech města,“ vysvětlil. „Navíc i na Václavském náměstí musí dnes police uzavírat prostor, aby v těchto situacích zabránila vjezdu osobních aut,“ upozornil Hofman.