Zakázku za 13,5 milionu korun získalo podle registru smluv sdružení firem Pragoprojekt, Viapont a Ateliér projektování inženýrských staveb.

Tři kilometry dlouhý úsek od křižovatky s dálnicí D10 po mimoúrovňovou křižovatku u Běchovic, odkud má v budoucnu okruh pokračovat k dálnici D1, má projít rozšířením na celkem šest jízdních pruhů. Odhadovaná cena je 994 milionů korun.

Plán na rozšíření Pražského okruhu u Černého mostu.Zdroj: ŘSD

Rezerva je připravena

Podle informačního letáku ŘSD byl úsek už dříve postaven s rezervou pro rozšíření na šestipruh. ŘSD již na jaře odevzdalo úřadům dokumen-taci pro územní rozhodnutí.

Pražský okruh.
Pražský okruh se rozšíří. ŘSD chystá mezi Barrandovem a D5 šest pruhů

„Oproti předchozí koncepci bude v celém úseku provedeno rozšíření na šestipruhové uspořádání na úkor rezervy ve středním dělicím pásu, která bude takto využita,“ uvádí se v materiálu.

Dálnice se rošíří o 1,75 metru

V mezikřižovatkových úsecích bude okruh v uspořádání 2×3 jízdní pruhy a 2×1 odbočovací (respektive připojovací) pruhy. Kvůli tomu se na vnější stranu dálnice rozšíří až o 1,75 metru. Dálniční mosty přes ulici Hartenberská a Národních hrdinů budou zbourány a postaveny znovu.

Na křižovatce s D11 bude postaven kolektorový pás se dvěma mosty. Podél dálnice vyrostou nové protihlukové stěny. ŘSD plánuje, že začne stavět v roce 2022.

Tragická nehoda kamionu v Komořanském tunelu.
Provoz na Pražském okruhu ochromila tragická nehoda. Na místě zůstal jeden mrtvý