Na zkapacitnění jezu – neboli obtoku splavu – získali v Církvici v loňském roce dotaci z Fondu hejtmana Středočeského kraje. Celkové náklady na vybudování obtoku jezu se vyšplhaly přibližně na 6 milionů korun. „Jsem rád, že se podařilo na tento projekt sehnat peníze a mohli jsme jej dokončit,“ uvedl starosta Církvic Jiří Volenec.

Pokud v současné době dojde ke zvýšení hladiny vody, kterou by už jez nepobral, voda poputuje do nově vybudovaného obtoku. Díky tomu se již nebude rozlévat k okolním domům.

Do provozu byl obtok jezu uveden již v březnu a nyní zbývá dokončit jen konečné úpravy. Podle starosty Jiřího Volence je to ale pouze začátek dalších kroků, které je třeba na jezu a nadjezí ještě zrealizovat.

V budoucnu je v plánu celková oprava jezu a obnova jeho okolí. Vedení obce na tento záměr již dalo vypracovat studii. Počítá se s vyčistěním nánosů v korytě řeky a pod mosty u Vosrkáče a k Třebešicím a také se zpevněním břehů, které nejsou v dobrém stavu. Tuto akci je třeba ale realizovat se souhlasem Povodí Labe.

V Církvici proto v letošním roce požádají o dotaci z Ministerstva zemědělství České republiky a Státního fondu životního prostředí, aby mohli s vybudováním úpravny vody co nejdříve začít.

Není to ale jen lokalita v Církvici, kde se novými zábranami brání velké vodě. Protipovodňová opatření se podařilo v minulosti zrealizovat třeba i ve městě Zruč nad Sázavou. Stavba začala v červenci roku 2012 a dokončena byla v září roku 2013. „V současné době jsou všechna protipovodňová opatření v našem městě ukončena,“ potvrdila Kateřina Vyhnalová z Městského úřadu Zruč nad Sázavou.

V roce 2002 ukázala svou sílu i řeka Doubrava ve Vrdech, kde se vylila ze svých břehů. V srpnu roku 2002 bylo například pod vodou fotbalové hřiště. Proto vybudovala společnost Povodí Labe v této obci protipovodňová opatření. Jedná se o hráze proti padesátileté vodě. „V současné době máme protipovodňová opatření kompletně hotové,“ uvedl starosta Vrdů Antonín Šindelář.

I na Kutné Hoře se v posledních letech značně podepsala velká voda. Projekt revitalizace Vrchlice proto myslí například na most v Pobřežní ulici, který v roce 2013 čelil naplno tehdejší silné povodni. „Povodí Labe požadovalo jeho zvednutí, a to kvůli tomu, kdyby přišla stoletá voda. Pro nás ale bude jednodušší, když se vybagruje dno Vrchlice, které se potřebně uzpůsobí a problém bude vyřešen,“ řekl kutnohorský starosta Martin Starý. V rámci chystané revitalizace Vrchlice by mělo dojít také k úpravě koryta řeky. I to by podle vedení města mělo při náhlých povodních situaci pomoci.