Konference Kulturní dědictví se zúčastnili norští a čeští odborníci, zástupci samosprávy a veřejnosti.

„Podobné vzdělávací semináře nám ukazují zkušenosti z podobných projektů revitalizace památek u nás i v Evropě. Obnovený klášterní komplex bude zejména sloužit opočenské veřejnosti. Ta by také měla být spolutvůrcem jeho obnovy a náplně. Proto na březnové semináře navážou v dubnu dílčí workshopy i pro veřejnost, které budou podkladem pro tvorbu Strategického plánu rozvoje kláštera,“ uvedla Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast kultury a cestovního ruchu v kraji.

Majitelka zámku si nového vlastníka pečlivě vybírá. Chce, aby pokračoval tom, co s manželem vybudovala
Patřil i Emě Destinnové. Malebný jihočeský zámek hledá nového majitele

Oživení klášterních zahrad se daří zejména díky projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně s rozpočtem 5,3 milionu korun, kdy více jak 4,5 milionu korun pokryje finanční podpora z Norských fondů. Zdá se, že nad klášterním komplexem svítá…

Klášterní komplex v Opočně byl založen na základě rozhodnutí provinciální kapituly kapucínského řádu v roce 1673, přičemž základní kámen byl položen roku 1674 za významné finanční pomoci majitele panství Ludvíka Colloredo-Walsee. Po roce 1951, kdy naposledy sloužil církevním účelům, byl až do roku 2007 využíván pro Svatojánský ústav pro péči o hluchoněmé a slabomyslné ženy. Celý komplex, který je šest let v majetku Královéhradeckého kraje, byl v roce 1958 prohlášen kulturní památkou.