Ten po tlaku politických špiček z regionu (hejtman Ivo Vondrák, primátor Tomáš Macura, poslanec Leo Luzar atd.) nakonec ustoupil a 18. února jmenuje novým ředitelem lékaře Jiřího Havrlanta. Nahradí tak dočasně zastupujícího ředitele Petra Vávru, který přechází na post přednosty Chirurgické kliniky FNO.

Havrlant vyhrál výběrové řízení poprvé loni na jaře, když se o křeslo utkal s Evženem Machytkou, který byl vedením nemocnice pověřen po odvolání někdejšího ředitele a bývalého ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka.

Řízení skončilo nerozhodně a přednost nakonec dostal „blízký spojenec“ ministra Evžen Machytka, který v největším zdravotnickém zařízení v regionu provedl řadu kontroverzních personálních změn. Vyhrocená situace se řešila dokonce v Parlamentu ČR.

Machytka po tlaku zaměstnanců, odborů i politiků v říjnu rezignoval. V dalším vyhlášeném konkurzu znovu uspěl Havrlant, který získal stejnou podporu jako primářka Krevního centra FNO a náměstkyně ředitele Zuzana Čermáková.

Všechny články k tématu
najdete zde

Ministr Adam Vojtěch nejprve rozhodl, že nevybere žádného z úspěšných adeptů, a zdůvodnil to tím, že by se vyhrocená situace ve FNO neuklidnila. Začátkem tohoto týdne ale došlo k překvapivému obratu.

„V mezičase se oba kandidáti (Havrlant, Čermáková) dohodli na vytvoření tandemu pod vedením pana Havrlanta s paní Čermákovou jako první náměstkyní ředitele, a přivedli tak oba tábory ke kompromisu,“ vysvětlil Vojtěch. „Věřím, že tato volba stabilizuje nemocnici jak uvnitř, tak i navenek," dodal ministr zdravotnictví.

Jeho rozhodnutí přijali lidé z lékařského i politického prostředí z regionu s obrovskou úlevou i nadějí, že se situace ve FNO doopravdy konečně zase zklidní.

„Tuto volbu podporuji dlouhodobě už proto, že pan Havrlant skončil v obou předchozích výběrových řízeních na děleném prvním a druhém místě. Je to ale hlavně zkušený manažer se znalostmi z oboru přicházející z vnějšího prostředí a současně slušný člověk s potenciálem stabilizovat situaci uvnitř FNO, a také vztahy mezi nemocnicí a lékařskou fakultou,“ uvedl primátor Tomáš Macura s tím, že vítá i jmenování Zuzany Čermákové na pozici první náměstkyně.

Podobně mluvil i hejtman Ivo Vondrák. „Situace kolem FNO je skutečně složitá a já jsem přesvědčen o tom, že rozhodnutí ministra přispěje k jejímu dlouhodobému zklidnění i stabilitě,“ zdůraznil hejtman Ivo Vondrák.

Optimismus v zlepšení situace zavládl také na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU). „Rozhodnutí ministra samozřejmě vítáme. Lékař Jiří Havrlant je uznávaný manažer a jeho osobu vnímáme jako záruku zlepšení vztahů s lékařskou fakultou, k jejichž narušení došlo v důsledku manažerského selhání předchozího ředitele Evžena Machytky,“ uvedl děkan (LF OU) Arnošt Martínek.

„Vítáme i to, že FNO bude mít po mnoha měsících ředitele s plnohodnotným mandátem i s ohledem na fakt, že ve spolupráci teď musíme co nejdříve vyřešit mnoho úkolů a výzev, které budou mít pozitivní dopad na naše studenty i chod fakulty. Věřím, že díky novému řediteli se nám opět podaří nastavit úzkou a hlavně úspěšnou vzájemnou spolupráci mezi oběma institucemi," dodal Martínek.

Vizitka ředitele FNO MUDr. Jiří Havrlant, MHA, (1964) je lékař atestovaný v oborech chirurgie a veřejné zdravotní pojištění. V roce 2012 získal titul Master of Healthcare Administration (MHA) v Praze. V období 1988 až 2004 pracoval jako lékař na chirurgickém oddělení Vítkovické nemocnice a. s. Ostrava. Kromě toho zastával v letech 1996 až 2003 pozici vedoucího odboru revizních lékařů RBP Ostrava. V téže zdravotní pojišťovně působí od roku 2003 doposud jako náměstek ředitele pro zdravotnictví.