Změnu navrhla radní pro informační technologie Ivana Cabrnochová. „Málokdo z nás slyšících si uvědomuje, jak náročný je život lidí s hendikepem. Videopřeklady jsou pro neslyšící důležité, neboť znakový jazyk není na češtině závislý a pro neslyšící je čeština v zásadě cizí jazyk, který se musí učit a ne vždy rozumí psaným textům bez problémů. To je značně vyděluje ze společnosti. Sluchově postižení získají díky překladu každodenních situací do znakového jazyka opět více nezávislosti na pomoci okolí,“ uvedla radní.

Překlady do znakového jazyka 

„Mám velkou radost, že se podařilo uskutečnit tento projekt, který usnadní jednání s úřady neslyšícím. Dlouhodobě se snažíme být otevření ke všem skupinám obyvatel a toto je další z našich kroků,“ řekl k projektu radní pro sociální oblast Ondřej Počarovský.

Na překladech do znakového jazyka pracoval tým neslyšících překladatelů a tlumočníků. Videopřeklady se zobrazí uživatelům prohlížeče Google Chrome potom co si do počítače zdarma stáhne Deaf Friendly rozšíření.

Na webu Prahy 10 bude neslyšícím k dispozici více než sedm desítek videí, které ve znakové řeči vysvětlí, jak postupovat v těžkých životních situacích. „Městská část Praha 10 usiluje o to, aby byla příjemným místem pro plnohodnotný život pro lidi s jakýmkoliv hendikepem. A nejde jen bezbariérové přestavby veřejných prostranství, stavby mostů přes Botič (za poslední tři roky vznikly dva pěší mosty v Záběhlicích a ve Vršovicích) nebo přestavbu Malešického penzionu na bydlení pro vozíčkáře po úrazu míchy,“  doplňuje radní Cabrnochová.