„Do historie se Libice zapsala především díky rodu Slavníkovců, který zde vládl v druhé polovině 10. století, kdy byl na akropoli hradiště postaven kamenný kostel podle vzoru saské otonské architektury. Celý areál patří mezi dlouhodobě archeologicky sledované lokality, sondy v minulých letech pokryly více než pět procent plochy hradiska. Tím se řadí mezi nejlépe prozkoumaná raně středověká centra u nás,“ vysvětlil při prohlídce ředitel Archeologického ústavu AV ČR Jan Mařík.

Stovky přihlížejících byly svědky válečné vřavy,  do níž se na italské straně zapojily jak nově zrozené jednotky československých legií, tak straně Rakouska-Uherska řada pluků formovaných nebo doplňovaných v Českých zemích.
VIDEO: U Metuje se strhla válečná vřava. Jako před 104 lety na Piavě

Zároveň upozornil na možnost využití mobilní aplikace. Pomocí virtuální reality lze získat představu o raně středověké realitě zdejších míst. Aplikace s QR kódem je umístěna na zdi sousední evangelické fary. Součástí komentované prohlídky byla i návštěva expozice archeologických nálezů v pamětní síni obce.

Nutná rezervace termínu 

Archeologické léto v Libici pokračuje v dalších termínech. Konkrétně 20. července, dále 3., 10., a 24. srpna, sraz je vždy v 15 hodin na konci ulice Ke Hradišti. Účast na komentované prohlídce je bezplatná, nicméně vybraný termín je nutné si rezervovat.