Po dokončení zídky na nábřeží Edvarda Beneše, která má zabránit rozlití Bečvy v těch nejkritičtějších místech, je v plánu další stavba u tenisových kurtů. Padnou kvůli ní ale stromy v Rybářské aleji.

„Protipovodňová ochrana nad jezem zahrnuje úsek od železničního mostu až po lokalitu u tenisu a v plánu je stavba železobetonových zídek, mobilního hrazení a hradidlových komor. Vysoutěžili jsme dodavatele projektové dokumentace a v současné době už probíhají projekční práce,“ přiblížil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Pokud půjde vše podle plánu, požádají vodohospodáři už v dubnu o stavební povolení. „Na podzim pak vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ upřesnil.

Stromy musí ustoupit

Stavbě zídky u tenisových kurtů musejí ustoupit stromy v letité Rybářské aleji, která je dnes okrasou této malebné části města. Povodí Moravy přislíbilo náhradní výsadbu.

„Stromy jsou z hlediska výsadby rozděleny do dvou kategorií - na vzdušné a návodní straně. Ty na návodní straně bude nutné vykácet kvůli výstavbě protipovodňového opatření, na druhé straně hráze by měly zůstat v určitém rozsahu zachovány,“ vysvětlil.

Zástupci města už jednali s Povodím Moravy o detailech stavby.

„V plánu je i úprava na kanalizaci v lokalitě u tenisu tak, aby se voda nedostávala zpátky do města. V rámci projektu protipovodňových úprav jsme řešili i Vinarský potok,“ přiblížila vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství přerovského magistrátu Ivana Hřibová.

Projektant musel navrhnout takové opatření, aby nedošlo k jeho vylití.

Nová zídka praskla

Podle náměstka primátora Michala Záchy (ODS) se v současné době řeší nejen příprava nových opatření, ale i oprava protipovodňové zídky na nábřeží Edvarda Beneše. Ta byla dokončena před rokem a půl a nedávno se na ní objevila prasklina. Povodí Moravy řeší reklamaci se zhotovitelskou firmou.

„Do konce dubna by měly být závady na zídce odstraněny. Zároveň se snažíme udělat maximum pro to, abychom urychlili všech třináct chystaných opatření proti povodním ve městě,“ řekl.