„Ráno, když jsme s přáteli pokládali květiny u pomníku a pohřebiště sovětských zajatců u sokolovského hřbitova, byly ve stojanu vyvěšené tři vlajky,“ napsal na sociální síti senátor. „Česká, ruská a americká. O hodinu později, před pietním aktem vedení města města Sokolova byla americká vlajka ze stojanu odstraněna.“ Podle jeho slov byla vlajka pryč během celého pietního aktu a po jeho skončení tam byla opět navrácena. „Nerozumím tomu.“

Vedení města uctilo památku na všech pietních místech. Podle starostky Sokolova Renaty Oulehlové nešlo o žádný projev neúcty a zpětně uznala, že to byla chyba.  „Když jsme přicházeli k památníku sovětským obětem, svorně jsme si řekli, že v tu chvíli, kdy budeme uctívat, tak uctíme ty lidi, kteří jsou v tom masovém hrobě.“

Názory veřejnosti na tuto věc se různí. „Nemyslím si, že jde o nějaký projev neúcty k Američanům, kteří Sokolov osvobodili,“ řekl jeden ze sokolovských občanů. „Vždyť všude po městě americké vlajky visí a nikdo je nesundavá. Naopak na jiných diskuzích jsem viděl dotazy, proč na radnici visí americká vlajka.“  Jiní odstranění vlajky nechápou. „Je to smutné,“ napsala v diskusi Monika.

Piráti považují událost za trapnou a upozorňují, že po odstranění americké vlaky byla špatně umístěna česká. „Podle zákona o užívání státních symbolů patří vlevo. Na čestném místě tedy při ceremonii vlál ruský prapor,“ napsali v prohlášení.