Rizik vidí hned několik: od zahlcení území odstavenými automobily po zásadní zhoršení kvality ovzduší. Takhle ne, chystá se hejtmanství vyzvat k jednání partnery na magistrátu.

Praha jako obležená pevnost?

Středočeši nemíní přijít s prosíkem. Dali najevo, že pokud na to přijde, jsou připraveni bouchnout do stolu. A vytasit se s tím, co lze považovat za skutečně krajní řešení: proměnit hlavní město v obleženou pevnost. Kdyby se nedalo dostat dovnitř, nepůjde to tedy ani ven. „Pokud Praha neustoupí z jednostranných kroků, přijmeme je také,“ pohrozil v pondělí náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO). A jedním dechem vyzval k jednání. 

Pokud by k dohodě nedošlo, mohli by Středočeši Praze oplatit stejnou mincí: uplatnit argument, že znečištěné ovzduší nekončí u cedule „Hlavní město Praha“; ve Středočeském kraji přece není situace lepší – což potvrzují i dřívější zkušenosti. Pak by došlo na uplatnění stejně striktních opatření. „Mohlo by se stát, že by se ani Pražané nemuseli dostat ven ze svého města,“ maluje Kovács čerta na zeď, aby ukázal, že omezování nevnímá jako šťastné řešení. 

Právě zákazy radní hlavního města zvažují – byť zřejmě v jiném rozsahu, než aktuálně předpokládají středočeští radní. Ti počítají s tím, že v případě smogu by metropole mohla regulovat dopravu: zakázat vjezd vozidlům těžším než šest tun a ta další třídit podle koncového čísla na registrační značce: v lichý den nepouštět do města lichá a v sudý den zase sudá. A tohle všechno by se mělo řešit právě na prahu Prahy, upozorňuje středočeský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). „Kontrolu vozidel předpokládá magistrát provádět jen u vjezdu do hlavního města, nikoliv pak v jeho středu,“ shrnul, v čem vidí největší problém. Důsledky by byly jednoznačné: tranzitní doprava by měla hledat objízdné trasy ve středních Čechách – a na území kraje by také měla nýt odstavena nákladní auta. Bez odpovědi však zůstávají dvě otázky. Kudy? A kam?

Brankář PZ Kladno Kryštof Zázvorka zasahuje proti příbramskému Ondřeji Máchovi.
Vzpoura posledních. Neratovičtí Buldoci se zakousli dokonce do druhého

Vazby na metropoli jsou těsné

„Takto nastavené nařízení naprosto opomíjí, co to může způsobit ve Středočeském kraji. Praha tím přesouvá problém na území někoho jiného, a to bez jakékoliv kompenzace či jinak navržené alternativy cestování mezi Prahou a Středočeským krajem,“ upozornil Petrtýl. S tím, že nejde jen o to, že kvůli vzniklému kolapsu by se lidé nedostali do zaměstnání a studenti do škol. Souvislostí je mnohem víc – a dokonce takových, že v jejich bezprostředním důsledku by mohli umírat lidé. 

Prahou zvažované restrikce totiž podle krajských radních neřeší třeba průjezd vozidel převážejících do pražských nemocnic středočeské pacienty, a dokonce ani jízdy sanitek záchranné služby. Stejně jako hasičů, policie – nebo třeba středočeských vozidel zajišťujících poruchy či havárie. „Ve svém návrhu regulačního nařízení má Praha vše ošetřeno jen a jen pro sebe; bez ohledu na kraj, který má své sídlo i některé složky integrovaného záchranného systému v samotném centru Prahy,“ zdůraznil radní Petrtýl, že tohle všechno vlastně Středočeši vzkazují magistrátu přímo z Prahy: ze sídla hejtmanství na Smíchově. Odpověď je rázná: všechno je úplně, ale skutečně naprosto jinak, než se středočeští radní domnívají.

Dynamo doma nestačilo na Vlašim a prohrálo 0:2.
Třetí a osmí. Středočeši patří k lepším týmům druhé ligy

Objížďky a parkoviště? Nejsou!

I náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má v krajské radě na starost oblast životního prostředí a zemědělství, ovšem nesouhlasným argumentům přikyvuje. Zdůraznil, že síť středočeských silnic není uzpůsobena k tomu, aby sloužily jako objízdná trasa kolem Prahy – a pro zaparkování nákladních automobilů chybí odstavné plochy.

„Nejenže tím může dojít k obrovským zácpám a škodám na krajských komunikacích, ale takovéto odstavení velkého množství vozidel může způsobit i zahlcení čerpacích stanic kolem dálničních tahů či veřejných prostranství středočeských obcí. A v konečném důsledku to vyvolá obrovské koncentrace prachových částic – a tím zhoršení ovzduší i kvality života obyvatel našeho kraje,“ varoval Petera. 

Kdyby snad tyhle souvislosti někomu nebyly jasné, v pondělí přijali středočeští radní usnesení. Výslovně v něm konstatují, že Středočeský kraj nemá na svém území potřebné volné plochy pro odstavení nákladních vozidel po dobu vyhlášené smogové situace – a nemá ani dostatečnou kapacitní síť, která by mohla přenést dopravu z pražských dopravních tepen na silnice v kraji.

Věc projedná bezpečnostní rada

Věc přitom nezůstane jen na úrovni debat politiků. Středočeský radní pro oblast bezpečnosti a ICT Robert Bezděk (ANO) v pondělí oznámil, že nebezpečí je pro kraj tak vysoké, že se věcí bude zabývat i bezpečnostní rada kraje. Tedy společný orgán politiků i zástupců záchranných složek, který řeší ty nejzávažnější pohromy a katastrofy. „Tento návrh jsem již konzultoval s hejtmankou a předsedkyní Bezpečnostní rady Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) a shodli jsme se, že se bezpečnostní rada bude Prahou navrženými regulačními opatřeními zabývat již na nejbližším zasedání,“ upozornil Bezděk. Těmhle slovům lze rozumět tak, že jde opravdu do tuhého.

Omezení mají být pro všechny

Tím, že vynesli své trumfy, dali Středočeši jasně najevo, kdo je podle nich nyní na tahu: pražští politici. Jejich reakce skutečně v úterý následovala. A zatímco mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman smířlivě zdůraznil, že se hlavní město jednání nebrání a připomínky Středočeského kraje se bude snažit vypořádat, radní pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti  a životního prostředí Jana Plamínková (STAN) netajila své rozhořčení. Středočeští partneři podle jejích slov odsuzují něco, co neznají – i když by znát měli, protože od Prahy dostali potřebné informace. Ve skutečnosti se zvažuje možnost omezení ve zcela jiném rozsahu, než se domnívají. Dospívají tudíž k mylným závěrům. Ale skutečně totálně pomýleným.

Plamínková upozornila, že připravovaný regulační řád nepočítá jen s omezením vjezdu aut do hlavního města. Zvažovanou variantou je omezení jejich pohybu po celé Praze. Sice s řadou výjimek týkajících se například vozidel integrovaného záchranného systému i zachování průjezdu pro tranzitní dopravu, ale podle jednotných pravidel platných pro všechny. Jinými slovy: jde o to, aby se pohyb „obyčejných“ aut po metropoli skutečně omezil, a to bez ohledu na to, jestli je řidič z Nuslí, nebo z Kladna.

„Já myslím, že není třeba vyvolávat hysterii a negativní emoce. Je potřeba, aby si radní ve Středočeském kraji spolu s odborníky návrh přečetli a uplatnili k němu své připomínky,“ odvrátila pražská radní smeč na středočeskou polovinu kurtu. Radu Středočeského kraje v úterý upozornila, že vše je zatím předmětem návrhu, který je nyní poslán do připomínkového řízení. Čeká se tedy na připomínky. „Ale ty je třeba uplatnit k tomu, co v návrhu je, a nikoli k tomu, co v něm není,“ vzkazuje Plamínková z magistrátu na hejtmanství.

Pravda je úplně jiná, vzkazuje pražská radní středočeskému hejtmanství: 
1. Zástupkyně Středočeského kraje je členkou pracovní skupiny pro přípravu regulačního řádu.
2. Vyjádření zástupců Středočeského kraje svědčí o tom, že návrh regulačního řádu vůbec nečetli a ani nezískali informace od své zástupkyně v komisi. Jinak by přece nemohli tvrdit, že „kontrolu vozidel předpokládá magistrát provádět jen u vjezdu do hlavního města, nikoliv pak v jeho středu“. To není vůbec pravda; naopak předpokládáme, že sudá-lichá by se týkalo VŠECH vozidel ve městě, protože jen tak by se výrazně omezil počet vozidel, která se po městě pohybují. Není to tedy tak, že bychom nějaká vozidla „třídili“ podle značek při vjezdu do Prahy.
3. Počítá se s tím, že by vozidla mohla projíždět po Pražském okruhu a po komunikacích, které ho nahrazují. Rozhodně nechceme zablokovat dopravu ani ve Středočeském kraji, ani v celé České republice.
4. Umírat lidé rozhodně nebudou. Kdyby si pan Petrtýl návrh regulačního řádu přečetl, zjistil by, že se omezení provozu silničních motorových vozidel nevztahují na vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, na vozidla integrovaného záchranného systému, na vozidla krizového štábu, Policie ČR a městské policie, vozidla lékařských a nemocničních služeb atd. atd. – těch výjimek je opravdu hodně. Jak může někdo tvrdit, že Prahou zvažované restrikce neřeší průjezd vozidel převážejících do pražských nemocnic středočeské pacienty, a dokonce ani jízdy sanitek záchranné služby? To je lež jako věž a šíření poplašné zprávy!!! Rovněž zcela kategoricky popírám, že není řešena jízda hasičů či policie. Samozřejmě že je.
5. Co se týče škod na komunikacích, připomínám, že za podmínek, které stanovuje nový zákon o ovzduší, by se situace, při které by mohlo dojít k uplatnění regulačního řádu, vyskytla za posledních 13 let čtyřikrát. Dá se tedy čekat, že regulační řád by mohl být uplatněn přibližně jednou za tři roky. Navíc stav ovzduší se v průměru zlepšuje, nezhoršuje se, takže možná ještě méně často. Jde tedy o opatření, které je připravováno pro zcela mimořádné, extrémní situace, nic běžného. A tak je k němu třeba přistupovat.

Zdroj: Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí

Na Staroměstském náměsti začali 28. listopadu zdobit vánoční strom.
Na Staroměstském náměstí už stojí vánoční strom. Smrk do Prahy putoval z Roztok