Loni na konci května napadli ve Zlíně na Kudlově dva psi, kříženci, kolemjdoucí ženu, která venčila svého huskyho.

„Mladá žena procházela kolem zahrady se svým psem, kterého vedla na vodítku. Dva rozběsnění psi přeskočili plot zahrady a ženu i jejího psa pokousali na několika místech. Pokračování útoku zamezil až majitel psů, který je odehnal,“ popsala tenkrát událost mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

V říjnu tak zlínský okresní soud vynesl rozsudek nad obžalovaným devětačtyřicetiletým majitelem psů Miroslavem Š. Za ublížení na zdraví z nedbalosti padl trest deset měsíců vězení s odkladem na dva roky a čtyři měsíce.

„Muž neučinil dostatečná opatření směřující k zamezení útěku psů z jeho pozemku na pozemní komunikaci tak, aby byla zabezpečena ochrana osob před jejich útokem. Přitom věděl, že již v minulosti psi po překonání oplocení z pozemku utekli,“ pokračoval mluvčí Okresního soudu ve Zlíně David Kolumber.

Podle něj musí Miroslav Š. podle pravomocného rozhodnutí také nahradit škodu zdravotní pojišťovně ve výši 36 284 korun.

Mladá žena totiž po útoku psů skončila v nemocnici, kde se musela podrobit operaci.

„Nezlobte se, nebudu se k tomu vyjadřovat ani teď,“ odpověděla Deníku napadená žena téměř rok po události. „Spíš by se mělo řešit, co dělat, aby se tyto situace neopakovaly,“ dodala s tím, že k těmto událostem stále dochází. A měla pravdu.

VE ZLÍNĚ ČASTO LÉČÍ POKOUSANÉ RUCE

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně ošetří podle tiskového mluvčího Egona Havrlanta ročně okolo stovky pacientů pokousaných psem. Podle něj jejich počet rok od roku mírně narůstá.

„Někdy se vyskytnou i tři případy za jediný den. Většinou jde o poranění rukou. To podle zkušeností lékařů souvisí se zásahem majitele psa při rvačce s jiným psem a snahou obě zvířata od sebe odtrhnout. Čas od času se objeví i poranění v obličeji, které se většinou týká menších dětí, ale jsou to naštěstí spíše jednotky případů,“ uvedl Egon Havrlant.

V HRADIŠTI LETOS ŘEŠILI UŽ 23 PŘÍPADŮ

V Uherském Hradišti za loňský rok ošetřovali celkem 89 pokousaných lidí od psů. Letos již 23, přičemž sedm z nich pokousal vlastní pes, třináct lidí pokousal pes od někoho známého a jen ve 3 případech pes cizí.

„Zajímavostí je, že na úrazovou ambulanci se letos dvakrát obrátili pacienti s kousnutím od domácího králíka a třikrát od kočky,“ upřesnil statistiku pokousaných pacientů na Slovácku Egon Havrlant.

NA KROMĚŘÍŽSKU JE TO PADESÁT NA PADESÁT

V Kroměříži se ročně na chirurgickou ambulanci obrátí přibližně 70 lidí s poraněním způsobeným pokousáním psem. „Letos už zaznamenali asi 20 případů, přičemž podíl vlastních a cizích psů je přibližně padesátiprocentní.“ poznamenal Egon Havrlant.

„NEJHODNĚJŠÍ PSI“ JSOU,ZDÁ SE, NA VALAŠSKU

Nejméně asi koušou psi na Valašsku. Tam řešili v nemocnici zranění pokousáním loni dvacetpětkrát, od začátku roku ale už ošetřovali člověka pokousaného psem v deseti případech.

„Nejvíce k těmto případům dochází v letním období. Naštěstí se většinou jedná o případy, které jsou řešeny ambulantně,“ přiblížil Havrlant.

Podle zkušeností traumatologů se poranění spojená s pokousáním psem špatně hojí, časté jsou zánětlivé komplikace. Může také dojít k psychické újmě.

První pomoc při pokousání psem

Ránu důkladně vydezinfikujte nebo alespoň vymyjte mýdlovou vodou a sterilně přikryjte

Vyhledejte lékařské ošetření rány do 6 hodin, často bývá nutné zajištění antibiotiky, případně přeočkování proti tetanu, nebylo-li provedeno v posledních 5 letech. I drobná rána, zejména od psích zubů, se snadno infikuje a velice špatně se hojí. 

Pokud je znám majitel, zjistit jeho totožnost. Nechce-li vám majitel psa svoji totožnost sdělit, okamžitě přivolejte policii, ti totožnost osoby zjistí a sdělí vám ji, jelikož na její zjištění máte právní nárok.

Není-li znám majitel psa, je velice důležité zamezit útěku psa a odchytit jej. Proto co nejdříve zavolejte městskou policii, jejíž hlídka přijede psa odchytit. Je důležité, abyste do příjezdu hlídky setrvali na místě, pokud váš zdravotní stav nevyžaduje okamžitý převoz do nemocnice

Pokud pes z místa uteče před příjezdem hlídky, pokuste se ho vyfotografovat nebo si ho alespoň co nejlépe zapamatovat pro jeho pozdější popis

Zjistěte, zda je pes očkován proti vzteklině

Je rovněž důležité zajistit svědky události. Požádejte proto možné svědky, aby rovněž vyčkali do příjezdu hlídky.

Zdroj: Městská policie Náchod