M májce mluví Irena Novotná, etnografka Muzea středního Pootaví Strakonice.M májce mluví Irena Novotná, etnografka Muzea středního Pootaví Strakonice.Zdroj: Ivana Řandová, Strakonice

Jakou symboliku májka představuje?
Stavění máje bývá dáváno do souvislosti s příchodem a oslavou jara, objevují se tu i symbolické úkony související se zrozením nového života a s láskou. Vzpomeňme třeba na menší májky, které stavěli chlapci pod okny své milé. Podobně jako v minulosti, i dnes je důležitá funkce společenská, kdy se při akci místní lidé, hlavně mládež, spolu sejdou, něco společného prožijí, posedí, popovídají.

Kde a kdy se tradice objevila?
Tradice je prastará, k jejím počátkům neexistují žádné písemné doklady. Víme, že ve středověku se máje stavěly nejen na vsích, ale i ve městech, kde je stavěli třeba i zástupci některých cechů. Poddaní stavěli také máje u panských sídel, za což je většinou vrchnost pohostila.

Možná nejstarší písemná zpráva o stavění májů na jihu Čech pochází od Jana Mirotického z roku 1579. „Téhož času mládenci do vsi celé stromoví smrkové neb sosnové vnášejí, kteréž z důlu oklestíce, vrchní ratolesti zrcadly, sklenicemi, věnci a plíšky zlata věncového blyštícími se ozdobují a strom ten do země vetknouce, přes celé léto tak ho státi nechávají.“

Novodobá tradice obyvatel vesničky na Táborsku letos slaví 10. výročí od založení. Lomské čarodějnice si na oslavu upekly i dort.
Nejděsivější vesnička v republice. Čarodějnice už podesáté obsadily Lom u Tábora

V našem regionu se někde nepravidelně objevuje i slavnost májů, kdy mládež s malým máječkem obchází za zpěvu obec, zalévá máj pivem a vše vrcholí na večerní taneční zábavě. V minulosti se u nás na Strakonicku stavěly máje také na svatodušní svátky, jak o tom máme písemné záznamy.

Například moravské kroje představují úrodnost dané oblast. Má, nebo může mít, zdobení májky podobná pravidla?
Nevím, jaká pravidla mají na Moravě, ale co se týká Prácheňska, tak jsem tu nic takového nezaznamenala. Dekorování májky se jednak řídí předchozí tradicí dané vesnice, jednak i kreativitou těch, kdo májku zdobí. Převažují fáborky a růžičky z barevných krepáků, někde dávají přednost barevným textilním stužkám. Zaznamenala jsem už i ozdoby z plastových materiálů. Mnohde májku doplňuje zdobený věnec zavěšený pod zelenou špičku máje.

Vyskytuje se májka i jinde ve světě?
Stavění májů, nebo oslavy spojené se zelenými ratolestmi nalézáme ve většině zemí Evropy, i když to nemusí být nutně spojené se stejným datem jako u nás. Stačí vyjet pár kilometrů za hranice do Bavorska či Rakouska a určitě si jich všimnete. Někde je nechávají stát celoročně, mají na nich dokonce upevněny i symboly určitých řemesel či měst a mění u nich jen vrchní zelenou část. Kolem májí se také v Evropě konají nejrůznější slavnosti spojené s tancem.