Krajský soud v úterý zrušil rozsudek Okresního soudu v Č. Budějovicích a odvolatele zprostil obžaloby.

Loni v červenci byli tři vedoucí pracovníci bývalé prodejny Julius Meinl na Lannově třídě v krajském městě odsouzeni za trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami každý na 16 měsíců s výkonem podmíněně odloženým na 32 měsíců.

„Oživované“ salámy

Tereza Urbanová (27) podle rozsudku v roce 2005 nařizovala prodavačkám, aby potraviny s prošlým datem použitelnosti, zaplísněné, zapáchající a oslizlé byly po omytí v octové vodě či po okrájení vráceny zpět do prodeje, případně je tak sama upravila a vrátila.

Radek Růžička (39) jako regionální manažer a Iva Lomická (43) jako pomocník manažera, později jako regionální manažer, obdobně nařizovali tyto praktiky. Iva Lomická je i sama realizovala. Všichni tak činili se záměrem minimalizovat finanční ztráty z nadměrných odpisů neprodaného zboží. Do prodeje tak byly uváděny potraviny zdravotně závadné, což mohlo vést k poškození zdraví jejich konzumentů.

Kromě podmíněných trestů odnětí svobody soud obžalovaným uložil i zákaz výkonu vedoucích funkcí na úseku výroby a distribuce potravinářského zboží na tři roky.
Soud se opřel zejména o výpovědi prodavaček prodejny.

Byly závadné?

Podle kontroly státní zemědělské a potravinářské inspekce zjištěné překročení mezní hodnoty mikroorganizmů v některých nabízených výrobcích ještě neznamená, že by šlo o potraviny zdravotně závadné.

Soudkyně ale s odkazem na zákon o potravinách a vyhlášku o mikrobiologických požadavcích na ně konstatovala, že zmíněná kontrola nepopsala smyslové vjemy z posuzovaného zboží, které jsou rovněž projevem zdravotní závadnosti potravin. Tyto vlastnosti zase uvedly jako svědkyně prodavačky. Jejich výpovědi nadto obsáhly delší časové období a širší okruh výrobků.

Soud tak měl za prokázané, že obžalovaní se dopustili žalovaného trestného činu.

Krajský soud v úterý ale dospěl k jinému závěru.

Neprokázáno

Shledal materiál obžaloby natolik nedostatečným, že by ani uvažované nové výslechy svědkyň nevedly k úplnému prokázání viny obžalovaných.

Po pečlivém studiu předchozích výpovědí senát uzavřel, že žádná z prodavaček neusvědčuje z žalovaných skutků Radka Růžičku. Toho tedy krajský soud zprostil obžaloby s tím, že nebylo prokázáno, že se skutek, jenž je mu kladem za vinu, stal.

V případě Terezy Urbanové a Ivy Lomické, viněných za praktiky na prodejně, pak odvolací senát shledal, že závěr první instance o nebezpečnosti nabízených potravin lidskému zdraví není podložen konkrétními důkazy. Obě ženy proto obžaloby zprostil s tím, že žalovaný skutek není trestným činem.

Krajský soud se ztotožnil s nalézacím soudem v hodnocení kvality vyšetřování případu policií a potravinářskou inspekcí.

„Kdyby tyto orgány řádně a včas ohledaly místo činu a zajistily řádné mikrobiologické rozbory podezřelých vzorků, výsledek vyšetřování mohl být jiný,“ řekl předseda senátu. „Opatřené důkazy jsou však pro rozhodnutí o vině nedostatečné.“

Rozsudek je pravomocný.