„Při kontrole, kterou kontroloři provedli v březnu 2017, bylo zjištěno, že instalovaný biofiltr, který slouží jako koncové zařízení na likvidaci zejména pachových látek, byl po dobu minimálně dvou měsíců provozován s teplotou pod bodem mrazu. To mělo významný vliv na jeho správné fungování a zcela jistě představovalo zvýšenou zátěž pro okolní prostředí,“ vyjádřil se Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Havlíčkův Brod.

Podle jeho slov firma porušila svoji povinnost tím, že se neřídila schváleným provozním řádem a dopustila provoz bioplynové stanice s prakticky nefunkčním zařízením k omezování emisí.

Společnost AVE Žďár nad Sázavou pokles teploty v biofiltru nepopírá. „Bioplynová stanice, kterou naše společnost provozuje, je povolená rozhodnutím Krajského úřadu Vysočina, který schválil provozní řád tohoto zařízení. V něm je mimo jiné uveden i způsob, jak mají být v provozu instalované biofiltry. Inspektoři ČIŽP při kontrole z předložených záznamů v provozním deníku zjistili, že ve sledovaném období klesla teplota v biofiltru. V několika případech i pod bod mrazu, čímž došlo k porušení podmínek provozního řádu. Jednalo se o období od prosince 2016 do února 2017, kdy byly venkovní teploty extrémně nízké, a proto teplota biofiltru klesla o několik stupňů pod povolenou hranici, za což byla naší společnosti udělena pokuta. Inspekce rovněž na místě konstatovala, že pachová zátěž v okolí biofiltru odpovídá dané technologii,“ poznamenala mluvčí společnosti AVE Žďár nad Sázavou Pavla Ivácková.

Ilustrační foto.
Opilec vyspával na lavičce čtyři promile, odvezli ho na záchytku

Česká inspekce životního prostředí zároveň konstatovala, že provoz bioplynové stanice je zdrojem četnějších stížností na zápach. S tímto tvrzením ovšem firma nesouhlasí. „Naše společnost zaznamenala pouze jeden telefonický dotaz na zápach v průběhu loňské zimy,“ poznamenala Pavla Ivácková.

Proti udělení statisícové pokuty se žďárská společnost odvolala k Ministerstvu životního prostředí. „Pokutovaným skutkem jsme nezapříčinili žádné znečistění životního prostředí. Zároveň jsme zahájili úpravy biofiltru tak, abychom jeho konstrukcí a izolací zajistili, že se tato situace nebude opakovat, což se nám podařilo, a nyní je již vše v souladu s provozním řádem. Druhým důvodem našeho odvolání byl fakt, že jsme prostředky ve výši pokuty chtěli věnovat do úpravy biofiltrů,“ vysvětlila Pavla Ivácková.

„Kontrola, na základě které zjistili inspektoři ČIŽP porušení podmínek, navíc proběhla v době, kdy naše firma vlastnicky vstupovala do této společnosti. Ihned poté jsme přistoupili k úpravám biofiltrů a od té doby již provozujeme bioplynovou stanici v souladu se všemi povoleními,“ dodala mluvčí AVE Žďár nad Sázavou.

Ministerstvo životního prostředí ovšem odvolání zamítlo a pokuta byla potvrzena v plné výši.

Nový automobil už má osm sborů z novoměstského okrsku.
Novoměstské náměstí obsadila hasičská auta