„Alena Tschöpová vytváří rozsáhlé betlémy, v nichž jsou zachyceny situace a činnosti odehrávající se v minulosti na venkově. Zhotovila i několik souborů figurek představujících kalendářní obyčeje, tradiční řemesla a život lidí,“ sdělil náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.

K výtvarnému umění vedla Alenu Tschöpovou její maminka Marie Zezulová, uznávaná krajkářka. Tschöpová měla od malička úzký vztah k přírodě a řemeslům. Proto její kroky mířily k lidovému umění. „Doma s maminkou jsme dělaly všelijaká řemesla,” zavzpomínala Tschöpová.

Pracovala i v autoservisu

Nadaná výtvarnice si prošla různými typy zaměstnání. Pracovala v dílně, uhelných skladech i autoservisu, kde si dodělala pomaturitní studium v oboru automobilové opravárenství. Také působila přes pět let v Tesle jako kreslička. „Člověk si nakonec ke všemu najde vztah,” řekla.

Iris Fojtíková se věnuje rytectví celý život.
Chtěla být zlatnicí, ale dali ji na rytectví. Tehdy brečela, teď tu práci miluje

Až v roce 1989 začala Tschöpová navštěvovat Lidovou konzervatoř v Hradci Králové. Následně se aktivně zapojila do činnosti Klubu lidové tvorby. Osvojila si mnoho tradičních rukodělných technik. „Pak jsem skončila u šustí a kraslic,” dodala.

Propojuje řemesla

První figurku z šustí prý vytvořila podle návodu z časopisu. Tato výroba je velmi pracná a jedna figurka jí zabere přes hodinu práce. Zvolila si ji proto, že se v ní propojují všechna řemesla, která má tak ráda.

Ve své letohradské dílně se podílí na zachování kulturních hodnot regionu. Vytváří kompozici figurek i celých scén, jejichž posláním je zachytit svátky roku a s nimi spojené lidové zvyky a obyčeje.

Nyní se už připravuje na Vánoce. Kromě samotných postaviček z kukuřičného šustí vytváří i vánoční betlémy. Ty mohou znát lidé z celého kraje. Scenérie s usměvavými selkami, temperamentními chasníky a roztomilými zvířátky vystavovala například v muzeích v Žamberku, Pardubicích nebo Lanškrouně.

Stovky hodin práce a z hromady šrotu je krásný hodinový strojek
Už zase ukazuje čas. Hromadu šrotu přetvořil hodinář v překrásný stroj

Právě betlém v Lanškrouně měl dokonce 30 figurek s výškou až 18 centimetrů, ve kterém se nacházely postavičky představitelů nejrůznějších řemesel, například švec, kovář, krajkářka, vyšívačka a další. Doplněn byl o pozadí s lanškrounskou radnicí a původním náměstím s podloubími.

„Paní Tschöpová vytváří figurky, jež nám svým provedením příjemně navozují atmosféru staročeské vesnice,“ ocenila ředitelka Muzea v přírodě Magda Křivanová.

Alena Tschöpová: Po základní škole v Klášterci nad Orlicí nastoupila na gymnázium v Žamberku. Je aktivní členkou Spolku lidové tvorby Hradec Králové, který sdružuje lidové umělce a řemeslníky, a spolku betlémářů. Podílela se na tvorbě Olšarova i Haldova betlému. Uspořádala množství výstav a kurzů. Miluje poezii, literaturu a vysokohorskou turistiku, sbírá pohlednice.

Zdroj: Letohrad.eu