Studenti, kteří příští akademický rok nastoupí ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze, se stanou součástí historie. Poprvé od roku 1990, kdy byl do českého vysokoškolského systému zařazen bakalářský program, totiž nebude na této škole studium zakončeno povinnou „bakalářkou“. Škola od ní upustila kvůli sílícímu vlivu umělé inteligence. Bakalářský projekt bude škola zaměřovat na aplikaci vědomostí v praxi. Diplomové práce zatím zůstanou.

Umělá inteligence umí za studenta napsat seminární práci podle zadání, dokonce tak, aby odpovídala zkušenostem a znalostem konkrétního žáka:

Ústecká fakulta učí, jak využívat umělou inteligenci. Ilustrační foto.
Bude to obrovská změna. Ústecká fakulta učí, jak využívat umělou inteligenci

Krok fakulty osvětlil její děkan Jiří Hnilica. „Při dobře zvládnutých dotazech dokáže umělá inteligence podstatnou část bakalářské práce napsat. A jelikož je velmi obtížné, vlastně až nereálné tuto skutečnost odhalit, je na místě nahradit bakalářské práce projekty, kde je více zřejmé, že se jedná o vlastní práci studenta,“ uvedl Hnilica.

Podle něj je dalším důvodem tohoto kroku i fakt, že se v poslední době množí případy, kdy si studenti nechávají práci zpracovat profesionální agenturou. „Těch je nejen v České republice, ale i ve světě, bohužel opravdu hodně,“ doplnil děkan.

Nahradí ji stáž nebo výzkum

I proto se fakulta rozhodla bakalářské práce pro studenty, kteří na školu nastoupí v příštím akademickém roce, nahradit v souladu s platnou legislativou bakalářským projektem. Ten bude možné získat řadou způsobů dle preferencí a možností studenta. Půjde buďto o odbornou stáž v kombinaci s podrobnou zprávou ze zahraničního studijního pobytu, účast na fakultním výzkumném projektu, či o konkrétní podnikatelský projekt.

„Už mnoho let těžíme z úzkých vztahů se stále větší sítí partnerských firem, díky nimž studenti v předmětech pracují na reálných firemních projektech. Krokem nahrazení bakalářských prací projekty chceme všestranné přínosy tohoto přístupu ještě prohloubit. Současně riziko zneužití AI v prakticky orientovaném projektu je mnohem nižší, respektive studenti je budou samozřejmě využívat, ale pro řešení situací, které jsou zadány v bakalářském projektu a budou náležitě označeny jako produkt AI,“ sdělil Hnilica a dodal, že na použití AI už existuje i citační norma.

Mnozí herci se začali proti zneužití svých fotografií či nahrávek umělou inteligencí bránit právní cestou:

Čistěte si chrup! Fakeový Tom Hanks generovaný umělou inteligencí
Bacha, to nejsem já. Hollywoodské herce děsí umělá inteligence

Děkan navíc zdůraznil, že fakulta rozhodně nechce jít cestou zakazování AI.

„To by byl stejný nesmysl jako zakazovat vyhledávač Google. Pokud si studenti budou v bakalářských projektech pomáhat umělou inteligencí, tak je to správně, a během studia usilujeme o to, aby se naučili ji využívat eticky a smysluplně. Jsme na Fakultě podnikohospodářské a naším posláním je vychovávat absolventy, kteří mají byznysu udávat směr. A je tak nutné jít s dobou a na vývoj byznysu a technologií patřičně reagovat,“ uzavřel Hnilica.