V chovu se původně nacházelo 30 slepic. Chovatel prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře v neděli 31. prosince 2023 nahlásil Krajské veterinární správě pro Jihočeský kraj (KVS) úhyn deseti slepic. Veterinární inspektoři zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do SVÚ.

Slepice v době kontroly vykazovaly klinické příznaky onemocnění a snížení snášky. Vyšetření v SVÚ Praha v úterý potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Drůbež v uvedeném chovu je chována ve zděném kurníku s výběhem bez přímého kontaktu s volně žijícím ptactvem. V okolí se však nacházejí četné rybníky s velkým množstvím divokých kachen.

Před ptačí chřipkou varuje chovatele virový radar:

„Zbývající drůbež v chovu bude utracena a následně bude provedena desinfekce odbornou firmou. Krajská veterinární správa podobně jako v případě posledního loňského ohniska na Kladensku využije možnost danou nedávnou změnou evropské legislativy. Nevymezí okolo zasaženého chovu uzavřená pásma a v nich nebude vyhlašovat mimořádná veterinární opatření,“ řekl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Riziko šíření je minimální

Zasažený malochov totiž splňuje podmínky pro použití výjimky. Tou hlavní je skutečnost, že chovatel neuvádí drůbež ani její produkty na trh, což znamená, že riziko šíření nákazy z daného chovu je minimální. Česká republika by neměla navíc ztratit oficiální status země prosté ptačí chřipky důležitý pro mezinárodní obchod s drůbeží a jejími produkty. Krajská veterinární správa bude nákazovou situaci v oblasti bedlivě monitorovat. Ve spolupráci s hasiči bude o situaci informovat chovatele a obce v oblasti.

„Chtěl bych velmi apelovat na chovatele drůbeže, že důsledné dodržování pravidel biologické bezpečnosti je jedinou účelnou ochrannou proti zavlečení této nebezpečné nákazy do chovu,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Ptačí chřipku vloni vědci vůbec poprvé objevili i u tučňáků u Antarktidy:

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.

Základním preventivním opatřením je (pokud možno) chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů apod. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na krajskou veterinární správu.

V loňském roce bylo na území České republiky postupně vyhlášeno 23 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže a v chovech ptáků držených v zajetí. První dvě ohniska se objevila 2. ledna 2023, jedno v malochovu drůbeže ve Velké Bukovině v Ústeckém kraji a druhé v komerčním chovu v Sedlčanech ve Středočeském kraji. Poslední ohnisko bylo potvrzeno 12. května v malochovu ptáků držených v zajetí v Kladně-Švermově ve Středočeském kraji. Česká republika je od července 2023, kdy oficiálně získala od Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) status země prosté, bez výskytu této nákazy. (s využitím TZ)