Rychlost šíření viru a vyhubení velkého množství nosnic může mít podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé vliv na cenu vajec na českém trhu. Brodská drůbežárna totiž představuje 15 procent z celkového počtu slepic chovaných v zemědělském sektoru v tuzemsku. Na pultech obchodních řetězců bude po dobu několika měsíců chybět minimálně půl milionu vajec denně.

„Situace není příznivá. Obnova chovu na Tachovsku v ideálním případě potrvá minimálně dva až tři měsíce, reálný odhad je ale zhruba půl roku. Likvidace drůbeže a vajec zde může kvůli omezeným kapacitám asanačních podniků trvat i několik dní, bude následovat dezinfekce a až poté je možné haly znovu naskladnit. Záleží také, zda budou k dispozici na trhu jednodenní kuřata, která je třeba nejprve odchovat přibližně 20 týdnů, nebo již odchované kuřice,“ přiblížila Dlouhá. Rozsah škody včera nedokázal odhadnout jednatel společnosti Česká drůbež Zdeněk Pašek.

„Postupujeme v souladu se Státní veterinární správou. Nic podobného jsem dosud nezažil. Nedovedu si představit, jaká bude škoda. Vyhodnocovat vše budeme později. Nyní řešíme aktuální situaci,“ popsal Pašek.

Zásah bude podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara dlouhodobý. „Potrvá v řádu týdnů,“ odhadl. Nákazu veterinární správa potvrdila v Brodu nad Tichou koncem minulého roku. Jedná se o největší ohnisko v Česku. Likvidace nakažených ptáků začala v první části prostřední haly v úterý, kdy do prostoru hasiči napouštěli oxid uhličitý.

Usmrcenou drůbež začali v úterý vynášet a převážet do kafilerie do Biřkova na Klatovsku. Původně se hovořilo o tom, že v chovu bude utraceno 110 tisíc nosnic v polovině haly číslo dva. V pondělí ale testy potvrdily nákazu i v druhé části haly a veterináři rozhodli o utracení všech 220 tisíc slepic z celé haly. V úterý se ale rozhodlo o likvidaci nosnic z dalších dvou hal, tedy celého chovu.

Mimořádná opatření 

Veterináři i drůbežářská unie apelují na všechny chovatele drůbeže a ptactva, aby dodržovali zásady bezpečnosti v chovech a nařízená mimořádná opatření. „Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě,“ zdůraznil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Podle nejnovějšího nařízení veterinární správy obcházelo včera vedení obce Brod nad Tichou tři desítky místních chovatelů drůbeže a zaevidovalo druhy i počty chovaných kusů. „Formulář se součtem předáme SVS, která bude provádět namátkové kontroly a odběry vzorků,“ vysvětlil starosta obce Erik Mára. Povinnost vyplnit a odevzdat příslušné veterinární správě sčítací list drůbeže a jiných ptáků ale náleží i dalším obcím na Tachovsku. Potřebné informace se obyvatelé dozví z obecních webů či stránek veterinární správy.