Dvou na silnici 37349 se místní dočkají v příštím roce a oprava bude podle mluvčí Olomouckého kraje Evy Knajblové stát dohromady odhadovaných pětatřicet milionů korun. K poslednímu třetímu, na silnici 37365, ve směru na Suchdol, se Eva Knajblová vyjádřila takto: „Předpokládaným termínem opravy je rok 2020 a stát bude okolo šesti milionů korun.“

Největší vášně vzbuzuje most za Ptenským Dvorkem, směrem na Stražisko a Přemyslovice. Ze všech tří mostů je největší a také nejhlučnější.

V srpnu tohoto roku proto bylo podáno hlášení na Krajskou hygienickou stanici v Olomouci.

„Kvůli hluku jsem se dlouho pořádně nevyspala,“ postěžovala si paní Portešová, která poblíž hlučného místa bydlí.

Podle ředitelky odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Evy Čehovské, bylo letos v září provedeno čtyřiadvacetihodinové měření hluku z dopravy pro Správu silnic Olomouckého kraje.

„V chráněném venkovním prostoru stavby bylo objektivizováno v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v denní době 44,2 dB (hygienický limit 55 dB) a v době noční 38,5 dB (hygienický limit 45 dB),“ uvedla doktorka Čehovská.

Z naměřených hladin hluku vyplývá, že limit překročen nebyl a není tak nutné zavádět protihluková opatření. Lidi žijící v blízkosti mostů však mají jiný názor.

„V práci musíte fungovat, nikoho nezajímá, že jste se v noci nevyspala,“ oponuje paní Portešová.

Ke konstrukci provizorních mostů došlo v červenci 2018 kvůli jejich špatnému statickému stavu. Momentálně jsou mosty průjezdné v jednom pruhu, autobusy a nákladní auta zde projet mohou. (mva)