Taťána Soharová by podle vyjádření předsedy představenstva Ondřeje Štěrby měla vést Krajskou zdravotní minimálně do vyhlášení výběrového řízení na tuto pozici. Sama se ve funkci teprve rozkoukává a chce zrevidovat činnost obchodního oddělení.

Jaké budou vaše první kroky v Krajské zdravotní?
S ohledem na pondělní události povedou moje první kroky především ke stabilizaci společnosti – to bude hodně o komunikaci se zaměstnanci, s partnery Krajské zdravotní i se zřizovatelem, a současně už od prvního momentu směřuji k nezbytné revizi procesů na úseku obchodu a veřejných zakázek Krajské zdravotní.

Sídlo KZ v Ústí nad Labem.
Úplatky, praní peněz, zmanipulované dotace. Oč přesně jde v kauze nemocnic

Jak se policejní razie na ředitelství podepsala na atmosféře ve společnosti?
Asi nebudu zastírat, že to byl šok nejenom pro představenstvo a pro mne, ale i pro všechny naše zaměstnance. Budeme s členy představenstva velmi intenzivně pracovat na obnovení důvěry ve vedení Krajské zdravotní.

Jaké máte zatím reakce od zřizovatele?
Zřizovatel, kterým je kraj, byl informován představenstvem, další jednání se povedou v následujících dnech.

Do kdy budete společnost vést?
V první řadě bych chtěla poděkovat představenstvu Krajské zdravotní za důvěru, když mě pověřili výkonem funkce generální ředitelky. V tuto chvíli není stanovený nějaký ohraničený termín pro mé působení v roli generální ředitelky.

Předmětem šetření NCOZ jsou veřejné zakázky, týká se to i nového pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici?
Zásah elitních kriminalistů v sídle nemocnic v Ústí má mít souvislost s dotacemi

Jaké je vaše dosavadní působení v KZ?
Já jsem do Krajské zdravotní nastoupila v srpnu loňského roku, kdy mi po předchozí účasti v jiném výběrovém řízení byla nabídnuta pozice projektové manažerky a ředitelky nově vznikající dceřiné společnosti KZ jednodenní chirurgie a ambulance. Mým cílem bylo společnost spustit, a rozběhnout tak síť ambulancí primární péče poskytované Krajskou zdravotní, což se mi podařilo.

Od 1. ledna letošního roku jsme otevřeli v Masarykově nemocnici první ordinaci dětského praktického lékaře a následovat budou další: jak dětští praktici, tak i praktici pro dospělé a gynekologičtí praktici. Naší snahou je zajištění absolutně nedostatkových lékařů, zajištění lepší dostupnosti péče pro pacienty a jejich zkrácení cesty k léčbě. Projekt bude pokračovat dál bez ohledu na aktuální personální změny.

Taťána Soharová

Ve společnosti Krajská zdravotní pracuje zhruba půl roku a dosud v ní působila na pozici projektového manažera. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Profesní zkušenosti získala jako konzultantka v oblasti zdravotní péče a zdravotního pojištění. Je specialistkou na efektivní procesy ve zdravotnictví a management.

Šest let řídila ve Všeobecné zdravotní pojišťovně úsek se zaměřením na lékovou politiku, ceny a úhrady zdravotnických prostředků. Vedla také preventivní programy ve společnosti Akeso holding.