Autorem do ruda zbarveného díla je student pražské Akademie výtvarných umění Radek Směták, který se zajímá o historii vody ve smyslu jejího výskytu na našem území, a to především v pevném stavu.

„Od něj se dostávám k momentu tání ledovce infračerveným zářením, jež je zdůrazněno rudou barvou, který dále mizí do skulin. Nejvýrazněji jsou tyto procesy vidět na Islandu, jenž mi byl hlavní inspirací díky kontrastu pokrytí sněhem a ledovci v protipólu vulkanické aktivity,“ prozradil mladý umělec.

Karlovarské minerální vody loni nechaly takto přeměnit část poutačů v okolí D1 a D5, letos u D8 a D35.

Jak je to s billboardy?

K transformaci Mattoni orlů u českých dálnic dochází od loňského září s ohledem na úpravu zákona o pozemních komunikacích. Podle něj platí zákaz umisťovat reklamu do ochranného pásma.

Billboardy a jiné komerční plochy by tak neměly stát blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Na území České republiky od loňska zmizelo přes tisíc reklamních ploch v okolí dálnic.

„Celkový počet reklamních zařízení je těžké určit, průběžně se totiž mění. Zatímco jedny reklamy jsou odstraňovány, někteří vlastníci je zpětně osazují nebo vznikají nové,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Studecký.

Ochranná pásma silnic první třídy v jednotlivých krajích mají na starost příslušné silniční správní úřady.

Podle vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Olomouckého kraje Ladislava Růžičky bylo v regionu dosud odstraněno přes 80 z přibližně 400 reklamních ploch a úřad rozeslal přes sto dalších výzev k odstranění.

„V současné době čekáme na vyřízení odvolání proti uložení pokuty od ministerstva dopravy, abychom měli právní názor nadřízeného orgánu, jak v daných případech postupovat,“ řekl Růžička.