Rekonstrukce Liebiegova paláce na Centrum aktivního života se připravuje několik let a je to jeden z klíčových projektů města. Stavba bude financována z 85 procent z evropských peněz, Liberec se bude podílet 10 procenty.

Zakázku na zhotovitele stavby radnice vypsala po náročných přípravách v listopadu 2019. Město ale v průběhu lhůty pro podávání nabídek obdrželo velké množství dotazů od potenciálních stavitelů.

Podle náměstkyně primátora pro dotace a strategický rozvoj Radky Loučkové Kotasové se tak stalo navzdory kvalitní projektové kanceláři, která zadávací dokumentaci zpracovávala. Dotazy se podle ní týkaly například chybějících položek ve výkazu výměr v elektroinstalaci a také nesouladu s projektovou dokumentací.

„Chybějící položky byly doplněny a byly sladěny s projektovou dokumentací. Výkaz výměr byl také na základě požadavků poskytovatele dotace sjednocen do jednoho uceleného souboru,“ vysvětlila náměstkyně. Právě z tohoto důvodu se prodloužila lhůta pro podání nabídky do 10. června. „Nyní neevidujeme žádné další dotazy od účastníků veřejné zakázky. Pevně věřím, že se podaří do konce léta vysoutěžit a pustit se do práce,“ dodala Loučková Kotasová.

Předpokládaná cena se neměnila a město počítá s tím, že maximální a nejvýše přípustná hodnota bude ve výši 169 925 800 korun bez DPH. Žádost o dotaci prošla kontrolou a byla schválená. „Projekt musí být podle nastavených podmínek dokončen do roku 2022,“ vysvětlila projektová manažerka Kotanidisová.

Podle ní je cílem přestavby vytvořit z historicky hodnotné budovy polyfunkční komunitní centrum, kde se budou setkávat obyvatelé napříč generacemi, členové různých skupin ohrožených sociálním vyloučením a společně se podílet na komunitní činnosti.

Provozovatelem Centra aktivního života se stane městská organizace Komunitní středisko Kontakt, která pracuje především se seniory. V centru bude sídlit také Bílý kruh bezpečí, který se zabývá pomocí obětem kriminality a svou libereckou pobočku tu založí i českolipský Svaz tělesně postižených.

Využití hledá kulturní památka od roku 2014, do té doby zde sídlila Oblastní galerie. Budova byla postavená v letech 1871–1872 podle plánů libereckého stavitele Gustava Sacherse pro rodinu barona Johanna Liebiega mladšího, syna jednoho ze zakladatelů textilního průmyslu na severu Čech. Právě její historická a architektonická hodnota udělala z plánované přestavby náročný projekt.

„Byla to složitá a dlouhá cesta ke kompromisu, která trvala několik let. Snažili jsme se o to, aby byl zachován charakter a historická hodnota budovy, zároveň ale bylo potřeba vzít v potaz požadavky nového provozu,“ řekla Deníku Alena Řičánková z liberecké pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ). Mezi problematické zásahy z pohledu památkové péče patřily výstavba dvou výtahů nebo vybudování nového sociálního zařízení a rozvodů.

„Byly to razantní zásahy, se kterými jsme nejdříve nesouhlasili. Nakonec jsme ale za cenu ústupků našli řešení. Nechceme, aby objekt dál chátral. To je pro nás nejpodstatnější. Jsme rádi, když historický dům žije,“ dodala Řičánková.

Práce památkářů ale podle ní ještě neskončila. NPÚ bude dozorovat samotnou stavbu během pravidelných kontrolních dnů. „Snad se povede obnovit i přilehlou zahradu, ke které existují původní plány. To už ale bude záležet na tom, jestli se podaří zajistit další finance,“ podotkla Řičánková. Současná přestavba se totiž týká pouze samotné vily.