Odborníci budou zkoumat dílo do konce dubna. Poté vypíše Správa veřejného statku města Plzně výběrové řízení. „Jako první se bude zřejmě restaurovat sloup spolu s hlavicí a sochou Madony. Poté přijde na řadu další výzdoba, nakonec balustráda a schodiště,“ sdělila Ilona Pelíšková ze Správy veřejného statku města Plzně.

Viktor Kovařík z Národního památkového ústavu upozornil, že význam památky, na níž se podíleli především místní umělci a řemeslníci a která je silně spjata dějinami města, rozhodně přesahuje hranice našeho regionu.

Mariánský sloup dokončil v roce 1681 Kristián Widemann. Zahrnoval sochy patrona města Plzně sv. Bartoloměje, českého světce Václava nebo sv. Rocha a sv. Rozálie Palermské, kteří mají chránit lid před morovými ranami. Vrchol sloupu osazuje Panna Marie s Ježíškem, replika takzvané Plzeňské madony, opukové skulptury pocházející z konce čtrnáctého století a umístěné na hlavním oltáři v katedrále.

Po 33 letech, kdy byli Plzeňané zasaženi další zhoubnou epidemií, přidal Kristián Widemann další výtvory, a to sochu sv. Františka Xaverského, sv. Petra z Alkantary a sv. Barbory. Poslední opravy mariánského sloupy se uskutečnily v roce 2006.