Součástí rezervace bude podle schváleného dokumentu nově dosavadní samostatná přírodní památka Opatřilka - Červený lom. Podle magistrátu je neúčelné, aby byla dvě sousedící cenná území chráněna zvlášť.

Podmínkou pro nabytí účinnosti nové rezervace je podle dokumentu to, aby ministerstvo životního prostředí zrušilo platnost té původní tak, aby neexistovaly obě zároveň. Obdobným způsobem magistrát v roce 2018 rozšířil rezervaci Chuchelský háj na zhruba dvojnásobek.

Jezírko v Prokopském údolí 15. srpna 2019.
Spor aktivistů a magistrátu. Hnije jezírko v Prokopském údolí?

Rozšíří se také dosavadní ochranné pásmo kolem rezervace, které znamená vyšší dohled nad stavební činností, terénními úpravami, používáním chemie nebo způsobem hospodaření v lese. V samotných přírodních rezervacích nelze dělat terénní úpravy, změny vodního režimu, používat hnojiva a jiné chemické látky bez souhlasu úřadu, který má ochranu přírody na starosti. V těchto lokalitách je také nezbytné získat souhlas k pořádání sportovních a kulturních akcí mimo zpevněné cesty.

V Praze je 16 přírodních rezervací

Podle databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky je v České republice 817 přírodních rezervací, které tvoří 0,54 procenta území země. V Praze do této kategorie podle stránek magistrátu spadá 16 území, kromě Prokopského údolí například Divoká Šárka, Chuchelský háj, část Klánovického lesa nebo Radotínské údolí.

Takto bude vypadat jedna z instalací
Dinosauři v Prokopském údolí. Na léto se chystá unikátní výstava

Ochrana přírody má v českém právním řádu několik stupňů. Vedle národních parků a chráněných krajinných oblastní, které se vztahují na celostátně významná území s větší rozlohou, existují také menší chráněná území s lokálním významem. Jejich prvním stupněm je přírodní památka, následuje národní přírodní památka, přírodní rezervace a národní přírodní rezervace.

Kromě toho existují i nižší stupně ochrany, jako je přírodní park nebo významný krajinný prvek. V metropoli je podle stránek magistrátu celkem přes 90 chráněných území.

Magistrát bude sledovat návštěvnost Divoké Šárky.
Praha hledá firmu, která se bude starat o rezervaci Divoká Šárka