Dvanáct vyškolených Romů bude v Děčíně dohlížet na lidi, kteří jsou odsouzení k alternativnímu trestu. Působit budou hlavně mezi odsouzenými z řad Romů. Mentoři je mají přimět, aby alternativní trest, například obecně prospěšnou práci, opravdu vykonali, a nemuseli tak jít do vězení, což jim v případě nesplnění trestu hrozí. „Mezi našimi klienty, kterých je přibližně osm set, je asi jedna třetina problémových, ti alternativní tresty neplní. Doufám, že mentoři toto číslo sníží,“ uvedl Lukáš Herich z děčínského Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Mnoho klientů probační služby má nedůvěru k úřadům, právě komunikace s vyškolenými Romy, by jim měla pomoci pochopit systém alternativních trestů.

Dvanáct mentorů

Do projektu se v Děčíně přihlásilo původně čtrnáct Romů, školení nakonec absolvovalo dvanáct z nich.

Všichni děčínští mentoři absolvovali teoretické školení v rozsahu 60 hodin, nyní je čeká praxe. „Projekt v Děčíně potrvá do konce letošního roku. Vloni se nám jej úspěšně podařilo odstartovat ve městě Most, věřím, že v Děčíně dosáhneme podobných výsledků,“ dodala předsedkyně Sdružení pro probaci a mediaci v justici Dagmar Doubravová.

Projekt je v plné výši financován z peněz Ministerstva vnitra České republiky. Město Děčín na něj získalo dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010.

Projekt má výsledky

Děčínský primátor Vladislav Raška doplnil, že město bude hledat možnosti, jak v projektu pokračovat i do budoucna. Možností je opětovné požádání o dotaci, ale to pouze v případě, že bude Ministerstvo vnitra ČR v Programu prevence kriminality a extremismu pokračovat i v příštím roce. „Jde o prospěšnou aktivitu, která nese své výsledky, věřím, že na ni ministerstvo peníze najde. Se zástupci Sdružení pro probaci a mediaci v justici, které je pro nás na poli prevence kriminality novým partnerem s mnoha zkušenostmi, už nyní jednáme o možnostech spolupráce i na dalších projektech,“ doplnil děčínský primátor.

Projekt Romský mentor je v Děčíně součástí programu Úsvit, který tvoří celkem čtyři projekty. Kromě zmíněného mentora jde o projekt rozšíření kapacity komunitního centra Kamarád v lokalitě boletického sídliště, zajištění vzdělávacího kurzu pro strážníky městské policie a o projekt Asistent prevence kriminality. „V rámci tohoto projektu jsme zaměstnali sedm pracovníků především z řad Romů, kteří nám, a nutno podotknout, že velmi úspěšně, pomáhají při dohledu nad veřejným pořádkem,“ doplnil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák, který má realizaci programu Úsvit v Děčíně na starosti.

Projekt byl od pilotního ověření v letech 2004–2005 úspěšně realizován ve 20 městech 7 krajů ČR, romští mentoři pracovali s více než 850 klienty. Úspěšnost jejich intervence se dlouhodobě pohybuje kolem 50 %, v současné době dokonce přesáhla 60%. Většina těchto klientů by bez zásahu mentora skončila ve vězení. Vedle zřejmých finančních úspor pro stát je přínosem projektu i fakt, že mentor se stává jakýmsi mostem mezi institucemi a klienty, mezi většinovou společností a romskou komunitou, v níž působí jako pozitivní vzor a napomáhá integraci jejích příslušníků.

Michaela Hlinková, Tomáš Pavlík