Po úklidu uhynulých ryb na rybníku Rosnička byla voda dezinfikována. Byly nejen znovu odeslány k vyhodnocení vzorky vody, ale také těla ryb. „V září bychom se měli dozvědět výsledky a podnikat další kroky. Protože studii týkající se rybníku Rosnička jsme zadávali už dříve, víme, že se bude jednat o soubor většího množství opatření,“ sdělila mluvčí města Lucie Macášková.

Na základě rozboru vody v Rosničce, které pro Český rybářský svaz provedlo Rybářství Litomyšl, bylo zjištěno, že: „PH vody v rybníce je v pořádku, není zde zvýšená koncentrace pro ryby toxického amoniaku, ale hodnota kyslíku je téměř nulová, takže příčinou úhynu ryb je nedostatek kyslíku ve vodě. „Kyslíkový deficit je s nejvyšší pravděpodobností způsoben zakleslou hladinou, nulovým přítokem čerstvé okysličené vody a hromadným rozkladem odumřelých sinic na rybníku v kombinaci s vysokými teplotami,“ uvádí ve své zprávě Rybářství Litomyšl, které na rybníku nehospodaří, ale pomáhalo Českému rybářskému svazu s provedením rozboru vody.

V současné době je s největší pravděpodobností rybník zcela bez života a není v žádném případě vhodný ke koupání. „Prosíme, dodržujte tento zákaz, mohli byste poškodit své zdraví,“ upozornila Lucie Macášková.

Vedení Svitav děkuje všem dobrovolníkům, hasičům, obyvatelům azylového domu a lidem bez domova, kteří pomáhali odklízet mrtvé ryby.