Z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ale vyplývá, že během dne by koncentrace škodlivin měly klesat.

Nejhorší situace dnes byla v Českém Těšíně na Karvinsku, kde měřicí stanice vykazovala průměrnou čtyřiadvacetihodinovou koncentraci prašného aerosolu 151 mikrogramů na metr krychlový.

Přípustná mez tak byla překročena dokonce trojnásobně. Aktuální hodinové koncentrace tam ale meteorologové vyhodnotili jako dobré, na většině stanic pak jako uspokojivé.

"Rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat nad hodnotou stanoveného imisního limitu, zejména zpočátku většinou výrazněji. Postupně by mělo docházet k jejich poklesu," uvedl ČHMÚ.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Ke znečištění přispívá nejen průmysl, ale i doprava, topení v domácnostech a škodliviny ze sousedního Polska.

Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 (v mikrogramech na metr krychlový) na vybraných měřicích stanicích:

Měřicí stanice Pátek 23. listopadu 06:00 Pátek 23. listopadu 14:00 Sobota 24. listopadu 07:00
Český Těšín 110 143 151
Frýdek-Místek 85 111 95
Havířov 88 119 139
Karviná 83 108 135
Ostrava-Fifejdy 80 109 129
Ostrava-Mariánské Hory 73 100 130
Ostrava-Přívoz 87 115 139
Ostrava-Radvanice 91 114 139
Ostrava-Zábřeh 87 119 137
Opava 77 102 56
Rychvald 87 111 134
Studénka 72
Třinec-Kanada 113 140 72
Třinec-Kosmos 113 136 52
Dolní Lutyně-Věřňovice 84 103 125

Zdroj: ČHMÚ