Podle vedoucí správy krematoria a pohřebiště Hany Paluskové již příští týden ve středu začnou plánované práce na rekonstrukci rozptylové loučky.

„Rekonstrukce bude zaměřena především na obnovu trávníků i okolní zeleně a zlepší světlost i kulturnost pietního místa,“ uvedla vedoucí správy Palusková.

Součástí rekonstrukce bude i výměna přerostlých tújí a obnova travního koberce.

„Na tuto akci byl městu přidělen grant Jihočeského kraje ve výši 30 tisíc korun. Komise po projednání doporučila radě města zadání zakázky firmě AVE CZ odpadové hospodářství. Celková cena včetně DPH je 124 tisíc korun,“ sdělil k investici do posledního místa odpočinku místostarosta Bohumil Komínek.

Zájem o rozptyl rok od roku podle Paluskové pomalu narůstá. „Důvodem je především snaha pozůstalých splnit poslední přání zemřelých, dalším důvodem je skutečnost, že pozůstalí již na rozdíl od zesnulého nemají jakýkoliv vztah k městu a pravidelné dojíždění na hrob je složité a finančně náročně. Důležitou roli hraje při požadavku o rozptyl samozřejmě i fakt, že tato operace není ekonomicky tak náročná. Pozůstalí zaplatí pouze vlastní obřad a další poplatky jako například pronájem z hrobu již nehradí,“ říká Palusková.

O rozptylovou loučku pravidelně pečují pracovníci správy hřbitova a lidé sem chodí pouze v případě, že mají cestu kolem nebo při výročí zesnulého.