Stavbařům zde pomáhá i unikátní sanační stoj modelu PM 200–2R, schopný zastat rychle velké množství těžké práce; s časovou úsporou proti konvenční technice vyčíslenou až na 75 procent. Správa železnic však upozorňuje také na jeho výbavu: má i zařízení na ekologickou recyklaci štěrku, které umožňuje opětovné využití materiálu z původního kolejiště.

Pomalu pojíždějící stroj zvládá nejen odtěžit štěrk z kolejového lože, ale také s ním dále nakládat: získaný materiál pročistit, podrtit a smíchat s novou štěrkodrtí pro vytvoření konstrukční vrstvy železničního spodku. Zároveň se postará o doplnění nového štěrkového lože železničního svršku společně s prvním podbitím. Tyto práce je nyní možné sledovat v úseku Káraný – Lysá nad Labem, kde ostatně nejsou novinkou. Nyní se zde modernizuje druhá traťová kolej, přičemž prochází obdobnou kúrou, kterou má již za sebou kolej první.

Citlivý přístup také Správa železnic připomíná v souvislosti s dalším vytěženým materiálem, jenž byl odvezen do Čelákovic; k rozšíření železničního náspu u mostu přes Labe. Ten slouží jako montážní základna pro přestavbu mostu, jejímž cílem je mimo jiné zvednout nynější podjezdnou výšku 4,7 metru nad minimum 5,3 m – a do budoucna zajistit další možné navýšení až na sedm metrů. To bude velká akce začínající v listopadu přesunem části konstrukce do polohy provizorního přemostění; počátkem příštího roku pak má následovat odstranění další části. S výsunem nové konstrukce se pak počítá ve dvou letních etapách: v červnu a srpnu 2021.

Součástí prací na modernizaci trati jsou také proměny zabezpečovacího zařízení i trakčního vedení či například úprava nástupišť v zastávce Čelákovice-Jiřina. Cestující vedle vyšší rychlosti zřejmě ocení zejména nové přístřešky; motoristy by zase měly potěšit úpravy železničních přejezdů. A lidem z okolí by mohlo přijít vhod snížení hlučnosti.