Připomněl to nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Jako hosté totiž vystoupili i předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a trojice ministrů jeho vlády. Právě Havlíček také upozornil třeba na potřebu inovací a uplatňování vědeckého výzkumu, abychom nebyli zemí levné pracovní síly.

„Jsme na jedné lodi,“ oslovil starosty premiér Babiš. Vláda se podle jeho slov hlásí k řešení problémů, které trápí střední Čechy: například k dostavbě obchvatu Prahy, k penězům na mateřské školky…

Ilustrační foto.
Počet obyvatel středních Čech dosáhl 1 372 853

Rozpočtové určení daní 

Předseda vlády vyslovil i podporu požadavkům představitelů Středočeského kraje na získávání většího množství peněz v rámci takzvaného rozpočtového určení daní (kraj získává po léta stejný podíl z daňových výnosů, i když se počet jeho obyvatel rok od roku zvyšuje). Jedním dechem však upozornil, že tohle není záležitost vlády. „Dejte to do parlamentu – a uvidíme, jak se domluvíte,“ vyzval Babiš Středočechy.

Starostům ale připomněl i „velká témata“. V rámci utváření nových poměrů po evropských volbách chce Česká republika přesvědčit Evropskou komisi, že chceme peníze hlavně na investice. „Nepotřebujeme je na semináře a workshopy,“ zdůraznil Babiš. „A pokud jde o klimatické cíle, chceme být rozumní – a nezničit evropský průmysl,“ poznamenal premiér. V debatě se starosty ale došlo i na konkrétní záležitosti viděné místníma očima. Například starosta obce Černolice Pavel Schmidt otevřel otázku ochoty podnikatelů investovat do zpracování vytříděných plastů, když není jistota, jak se tento obor bude dále vyvíjet.

Areál benešovské nemocnice
Zástupci nemocnice se sešli s pacientkou 'odloženou' na chodbě

Z pohledu obcí v okolí Mníšku pod Brdy se zase jako palčivé téma jeví oprava povltavské silnice, přičemž místní mají obavy, že kamiony budou ničit silnice třetí třídy. V té souvislosti se nabídl jako kontakt ministr průmyslu Havlíček – s tím že bydlí přímo v Mníšku. „Můžete se zastavit, až půjdete třeba na houby,“ nabídl starostům. A že to myslí vážně, naznačilo jeho další upřesnění: „Sluneční ulice; je tam kamenný barák a pes,“ konstatoval. „I když toho psa jsme teď museli dát dozadu, aby ho někdo neotrávil,“ poznamenal ministr.

Projekt spalování směsného ZEVO

Stranou pozornosti nezůstal ani postoj vlády k zamýšlenému projektu spalování směsného ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu), která společnost ČEZ ve spolupráci s krajem chystá v Elektrárně Mělník u Horních Počápel. Babiš připustil, že ví o protestech lidí, kteří „spalovnu“ nechtějí – ministr životního prostřední Richard Brabec (ANO) nicméně naznačil, že s řadou obcí v okolí se lze domluvit, jestliže trvají na dopravním řešení, jež pro region nebude znamenat neúměrnou zátěž. „Čeká se také na vývoj cen za skládkování odpadu,“ připomněl Brabec.

Ze své odbornosti neponechal stranou pozornosti ani témata asi nyní nejaktuálnější: sucho a řádění kůrovce. V té souvislosti připomněl, že borovice a smrky ve zdejší krajině nebyly původními stromy – a může se stát, že za deset patnáct let mohou být vidět jen někde v zahradě, kde je majitel bude zalévat a opečovávat.

Olga Lounová. Ilustrační foto.
Krajská muzea se budou učit pořádat i koncerty

Dotace na kanalizace a čističky 

V debatě se starosty nicméně zazněly i velmi podnětné poznatky. Třeba kolem dotací na kanalizace a čističky, ale například i v souvislosti s využitím využitím odpadní vody. Tu, která proteče čističkou, by v obci Žilina chtěli využívat jako vodu hasební a zálivkovou – chybí ale dotační titul na nutné investice. To by se však mělo brzy změnit, slíbil ministr Brabec; v tomto směru podle jeho slov Česká republika čerpá především z izraelských zkušeností. Nabídl současně, že pokud se domluví několik starostů, není problém vyjet za řešením jejich problémů. „Určitě napište, já rád přijedu,“ oslovil Brabec starosty.

Hostem na setkání se starosty se stala rovněž ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). I ona nabídla představitelům radnic úzkou spolupráci – přičemž prý „slyší i na paní Klárovou“. Pro starosty mimo jiné připravila přehlednou prezentaci dotačních možností. „Abych vás nezahltila slovy; věřím, že ji dostanete,“ poznamenala ministryně Dostálová. Slíbila další dotace pro obce (hlavně na školky, školy či sociální bydlení) i kraje (na silnice). „Vy ale patříte k nejlepším čerpatelům – ať už jde o národní, nebo evropské zdroje,“ ocenila využívání dotací ve středních Čechách. Starosty ministryně zaujala také například svými vyjádřeními k rekodifikaci stavebního práva či k Národnímu investičnímu plánu.

Ilustrační foto
Na 2,5 kilometru asfaltu u Klánovic se mají složit stát, Středočeši a Praha

DOKUMENT: Projev hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) ke starostům

Vážený pane předsedo vlády, vážená paní ministryně, páni ministři, vážení páni primátoři, vážené paní starostky a starostové, milí kolegové, vážení hosté, vítám Vás všechny na našem v pořadí už pátém setkání.

Když dovolíte, začala bych tím, co kraj zatím pod mým vedením udělal. Z pohledu čísel se Středočeskému kraji v posledních třech letech vede nejlépe v celé jeho historii. Úspěšné finanční řízení kraje, rapidní snižování dluhu, nejvyšší podíl investic nebo rekordní opravy silnic. To je vizitka týmu, který vedu, a na který jsem díky jeho výsledkům pyšná. Samozřejmě na tom máte svou zásluhu i vy, protože jste se na řadě projektů také aktivně podíleli.

Středočeský kraj úspěšně sestavuje proinvestiční rozpočty. Po příspěvkových organizacích požadujeme, aby byly provozně soběstačné. Například u oblastních nemocnic již nedotujeme provoz, ale zaměřujeme se na investice do vybavení, energetických úspor nebo do komfortu pacientů i personálu.

Úspěšně získáváme evropské dotace. U projektů z nich spolufinancovaných počítáme letos s dotacemi ve výši tří až čtyř miliard korun. Zatímco ještě v roce 2017 bylo u nás v kraji zrealizováno 58 projektů v celkové hodnotě 491 milionů korun, v letech 2018 a 2019 už to bylo 214 projektů za 4,8 miliardy korun. O dalších 14,5 miliardy máme zažádáno z evropských fondů u projektů s realizací do roku 2023.

Tyto peníze se snažíme využít především na dopravní infrastrukturu. Jak asi všichni víte, jsme krajem s nejhustší sítí silnic. Spravujeme 8650 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Údržba této sítě stála v roce 2018 celkem 3,5 miliardy korun, což je historicky nejvyšší částka investovaná do silnic. Rapidně roste počet kilometrů, které se nám podařilo opravit. V roce 2016 jich bylo 165, o rok později 240 a loni jsme opravili 407 kilometrů silnic. Podobný růst je i u oprav mostů, které byly dlouhodobě zanedbávány.

Našim úkolem bude zajistit stabilitu kraje a zabezpečit ji i do budoucna. Přítomní zástupci vlády mi prominou, už to ode mě slyšeli mnohokrát, ale opět opakuji, že se musíme zamyslet nad tím, čemu se říká rozpočtové určení daní. Středočeský kraj si právem nárokuje vyšší příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu. Slovo „právem“ jsem použila nejen s ohledem na silnice, ale i na skutečnost, že Středočeský kraj má jako jeden z mála rostoucí počet obyvatel. Od doby, kdy bylo rozpočtové určení daní nastaveno, vzrostl počet lidí v kraji o 250 tisíc, tedy o 22 procent. Pro ně je potřeba zajistit odpovídající služby. Z rozpočtu ale dostáváme pořád stejně, což považujeme za nespravedlivé.

Kraj má velkou zásluhu na tom, že se daří celé České republice. Je motorem hospodářského růstu. Není to ovšem samo sebou. Tomuto motoru se musí dodávat kvalitní palivo v podobě vědeckého výzkumu, inovací a moderních technologií. Pro podporu propojení vědeckovýzkumných institucí s praxí jsme zřídili Středočeské inovační centrum. Usiluje o zapojení soukromých subjektů. Není bez zajímavosti, že 85 procent všech výdajů na výzkum a vývoj v kraji pochází od firem. Stejný ukazatel pro celou Českou republiku je jen 55 procent. Snažíme se do kraje přilákat odborníky i ze zahraničí. Nyní předkládáme zastupitelstvu program, díky kterému by mohli špičkoví vědci přijít do středočeských institucí a podílet se na výzkumu. Středočeský kraj byl historicky lídrem v mnoha průmyslových odvětvích a na tuto tradici chceme navazovat.

Chceme ale, aby se inovace projevovaly i v životě obyčejných lidí. Středočeský kraj má převážně venkovský charakter, my usilujeme o to, aby lidé měli i na vesnicích stejný komfort jako ve městech. V polovině května jsme prostřednictvím SIC a Místních akčních skupin zahájili spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu na pilotním projektu "Koordinace zavádění vysokorychlostního internetu do měst a obcí SAK“. Jsme vůbec první v České republice. Pokud mluvím o chytrém venkově, pak ale nemám na mysli jen internet. Jde například i o inteligentní a úsporné systémy veřejného osvětlení a další „chytrá“ řešení.

Snažíme se kraj rozvíjet po všech stránkách. Podporujeme kulturní život v něm, investujeme do kulturních a společenských institucí, přispíváme na opravu památek, samozřejmě podporujeme rozvoj škol, nemocnic, staráme se o bezpečnost v kraji.

Intenzivně spolupracujeme s našimi partnery na úrovni veřejné správy. Děkuji za to Svazu měst a obcí, Asociaci krajů České republiky a krajské i celostátní Hospodářské komoře.

Všechny tyto úspěchy by nebyly možné bez Vás, kteří sedíte zde v sále, bez starostek a starostů, bez primátorů a obyvatel měst a obcí. Dovolte mi, abych vám upřímně poděkovala za vaši práci. Přeji Vám, abyste dnes strávili užitečný den a načerpali spoustu přínosných informací pro svoji další práci.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Richard Brabec na tiskové konferenci po jednání vlády
Největší kalamita v historii. Kůrovec může napadnou půl milionu hektarů lesů