Tři tuny vážící, šestačtyřicetiletá samice slona afrického absolvovala cestu v devět tun těžké transportní bedně. V pět hodin odpoledne projel vzácný náklad branami Safari Parku Dvůr Králové. Tam ho jeřáb nejprve přesunul z kamionu na přívěs, tažený traktorem. Ten si proklestil cestu uličkami zoologické zahrady až před výběh slonů.

Zoologové si přitom museli zahrát na dřevorubce a odřezat motorovou pilou části větví stromů na trase, aby uvolnili cestu mohutnému kontejneru se slonicí uvnitř. Před nově upraveným pavilonem Africké savany se dostali podruhé do akce jeřábníci a přesunuli devítitunovou transportní bednu přímo tak, aby slonice mohla nakráčet do svého nového domova ve Dvoře Králové. To se jí povedlo v půl osmé večer.

Šestačtyřicetiletá slonice dostane v safari parku možnost prožít klidné stáří. "Safari park pro to poskytuje ideální podmínky. Naopak odchov mláděte by byl ve stávajícím zařízení s ohledem na současný pohled na chov těchto zvířat značně problematický," řekl zoolog Jiří Hrubý.

Návštěvníci budou moct vidět slonici od prvního dne, kdy se safari park znovu otevře veřejnosti. Drumbo žila ve Vídni od roku 1992. Nyní si bude zvykat na nový domov i ošetřovatele. Seznamování se Saly a Umbu bude probíhat postupně a zoologové předpokládají, že soužití významně obohatí sociální život všech samic. Drumbo se také podle toho, jak dovolí počasí, bude vypravovat do jednoho ze tří venkovních výběhů.

Nová dvorská slonice zamířila v pátek večer do vyhřívaných prostor nově upravené Africké savany. Ve stávajícím pavilonu vznikly oddělitelné boxy, tedy v podstatě ložnice pro každou ze slonic, a velký společný prostor. Tam zoologové pro slonice připravili velké pískoviště, v němž budou moci odpočívat, nebo kde jim budou zábavnou formou předkládat potravu. Písek je klíčový i pro správnou péči o citlivé sloní nohy a kůži.

Pro bezpečné soužití a spolupráci slonů s jejich ošetřovateli vyrostla také mohutná kontaktní stěna. U té budou ošetřovatelé provádět rutinní zákroky v péči o zdraví slonů od nezbytné pedikúry a péče o praskliny na klech po případné odběry krve. To vše vždy za bezpečnostní bariérou. „Ke spolupráci dochází pouze tehdy, kdy sloni chtějí, a za odměnu, tedy na principu pozitivní motivace. Je založená výhradně na dobrých vztazích mezi lidmi a zvířaty. Chráněný kontakt umožňuje slonům maximální projevy přirozeného chování a zároveň bezpečnost ošetřovatelů,“ vysvětlil Hrubý.

O vybudování 3,5 metru vysoké speciální kontaktní stěny, pěti vrat a dalších nových zařízení pro slony se postarali řemeslníci ze zámečnictví a kovářství Daniela a Jiřího Macha ze Žirče. Použili 16 tun železa. "Základ jsme připravili v dílně, montáž potom probíhala v zoo. První práce jsme tam dělali už loni na podzim, hlavní část začala na přelomu dubna a května. Od té doby jsme tam intenzivně pracovali. Hotovo jsme měli minulý týden v pátek," řekl Daniel Mach. Jeho kovářská a zámečnická firma má s prací pro dvorskou zoo pětileté zkušenosti, například pracovala na výběhu hrochů.

Slony africké chová dvorská zoo od roku 1969. Nikdy se tam nenarodilo mládě. Nejvíce jedinců, šest, bylo ve Dvoře Králové po transportu z Afriky v roce 1984. Skupina se však postupně zmenšovala a od smrti samce Kita v roce 2017 žijí samice Saly (38 let) a Umbu (39 let) v safari parku samy.