Senátní výbor pro životní prostředí na svém jednání 12. prosince konstatoval, že „proces přípravy a vyhodnocování lokalit vhodných pro další průzkumy možného budoucího úložiště neprobíhá v účinném dialogu s dotčenými obcemi a transparentně“. Požádal Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o zásadní změnu v přístupu k dotčeným obcím a veřejnosti.

Usnesení zmíněného senátního výboru je reakcí na petici proti stavbě úložiště v lokalitě Horka na Třebíčsku, kterou iniciovali starostové obcí a místní spolek Zdravý domov Vysočina a odeslali ji politikům v srpnu.

Vodní dílo Dalešice.
Dalešická vodní elektrárna funguje už čtyřicet let

Obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti již 3. prosince požádaly ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou, aby odvolala z funkce ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů Jiřího Slováka, protože nevěří, že čtyři lokality, na kterých mají pokračovat geologické práce, jsou vybírány poctivě, bez manipulace s fakty a že při výběru jsou respektovány nesouhlasy obcí, o jejichž budoucnosti se jedná.

Senátoři přímo vyzvali Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby předložilo návrh zvláštního zákona, který definuje možnosti obcí při rozhodování o hlubinném úložišti a zajistí jim respektování jejich oprávněných zájmů.