Jedná se o čtyři občanské zaměstnance (pomocný personál) a dva příslušníky. Dalších 40 pracovníků celní správy je v karanténě. Z toho pouze jeden nakažený příslušník se zúčastnil kontroly na letišti. U tohoto pracovníka není doposud 100% prokázána jihoafrická mutace onemocnění covid-19.

O nákaze celníků informoval sever HlidaciPes.org. Ačkoliv konkrétní zdroj nákazy nebyl potvrzen, sever vychází z informací krajského hygienika Vladimíra Valenty. Na letišti celník kontroloval účastníka zájezdu do Zanzibaru, u něhož byla jihoafrická mutace koronaviru potvrzena. Hygiena nyní pokračuje ve vyhledávání dalších kontaktů pozitivních osob.

"Při kontrole cestujících služebními psy na vyhledávání onemocnění covid-19 na Letišti Václava Havla Praha jsou vždy dodržována veškerá bezpečnostní opatření a stanovená pravidla. Pracovníci celní správy jsou vybaveni ochrannými obleky, rukavicemi, respirátory, štíty, používají dezinfekci. Od počátku výcviku služebních psů na vyhledávání onemocnění covid-19 nebyla zjištěna žádná nákaza spojená s tímto výcvikem u 10 psovodů a instruktorů ani služebních psů, kteří jsou opakovaně a pravidelně testováni. Rukama tohoto týmu prošlo v rámci výcviku doposud cca 6000 vzorků," uvedla tisková mluvčí Celní správy České republiky Hana Prudičová.

Celní správa ČR nemá oficiální informace, že by k nákaze mohlo prokazatelně dojít na Letišti Václava Havla Praha v souvislosti s prováděnou kontrolou cestujících ze Zanzibaru. Při výkonu svých činností budou celníci nadále v maximální míře dodržovat stanovená mimořádná opatření a ochranné pomůcky nejvyššího stupně.