Sídliště Milíčovský háj se opět topí v problémech. Nejen že pro jeho dokončenou severní část Městský soud v Praze v létě loňského roku zrušil územní rozhodnutí a obydlené domy by de-facto měly zmizet.

Nyní společnosti Skanska chybí účinně platné stavební povolení pro dosud rozestavěnou jižní a východní část. Většina prací musí být zastavena.

Byty nabízejí dál. I když nemají jasno

„Developer přesto v lokalitě dál nabízí desítky bytů, aniž by si byl jist, zda bude moci zaručit jejich dlouhodobé obývání,“ stěžuje si zastupitelka Prahy 11 a členka občanského sdružení Hezké Jižní Město (OS HJM) Radka Soukupová.

Do překotného vývoje okolo nového obytného komplexu po půl roce opět promluvil městský soud. Na základě žaloby OS HJM přiznal odkladný účinek stavebnímu povolení pro Obytný soubor Milíčovský háj – jih a východ.

„Díky tomu musí být pozastavena výstavba několika desítek bytových domů,“ upozorňuje další zastupitel Prahy 11 a taktéž člen OS HJM Zdeněk Kvítek. Usnesení soud vydal 24. 1. 2011. Od tohoto data je jedno z potřebných stavebních povolení pro komplex Milíčov jih a východ neúčinné a nelze zde proto legálně stavět.

„Ačkoliv soud usnesení vydal před více než měsícem, Skanska nadále nezákonně pokračuje ve výstavbě,“ informoval Kvítek v polovině minulého týdne. Je přesvědčen, že se jedná o maření opatření, které má do vynesení rozsudku chránit území, ležící mezi staveništěm a přírodní památkou Milíčovský les a rybníky.

Přírodní památka v ohrožení

Právě ochrana kriticky ohrožených živočichů, především obojživelníků, vyskytujících se na území přírodní památky, vedla OS HJM k podání žaloby, která před půl rokem tvrdě dopadla na Milíčov sever a nyní i na Milíčov jih a východ. „Jsme přesvědčeni, že tato zástavba významně zhorší životní prostředí tím, že odvede dešťovou vodu mimo Milíčovské rybníky a mokřady,“ vysvětluje Kvítek.

Mluvčí společnosti Skanska Lucie Nováková uvádí, že předmětné usnesení Městského soudu v Praze, které v podstatě pozastavuje platnost dílčího stavebního povolení na Milíčov jih a východ, bylo developerovi doručeno až 9. 2. 2011.

„Šestnáctého února jsme ve spolupráci s externí advokátní kanceláří podali soudu návrh na zrušení odkladného účinku žaloby,“ konstatovala Nováková. Skanska navíc o osm dní později podala kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu, která má za cíl zvrátit rozhodnutí městského soudu ve věci odebrání územního rozhodnutí pro obydlený Milíčov sever.

Skanska: Stavbu jen konzervujeme

„Pětadvacátého února jsme se pak spolu s odborem výstavby Prahy 11 zúčastnili kontrolní prohlídky staveniště Milíčov jih a východ,“ vysvětluje dále Nováková. Na této prohlídce zazněl ze strany stavebního úřadu požadavek specifikace nutných prací vedoucích k zabezpečení a zastavení stavby.

„Tuto specifikaci jsme odboru výstavby předali sedmého března a v současné době čekáme na jeho rozhodnutí,“ říká mluvčí Skanska. Tvrdí také, že Obytný komplex Milíčovský háj – jih a východ je realizován na základě vícero stavebních povolení. Práce, které i v těchto dnech probíhají, jsou prý kryty jiným platným povolením. „Postupujeme zcela v souladu s požadavky stavebního úřadu. Na částech stavby, které jsou realizovány pod napadeným stavebním povolením, se pracuje pouze na zakonzervování,“ ujišťuje Nováková.

OS HJM ovšem kromě negativního dopadu stavby na životní prostředí vadí celá řada dalších věcí. „Především se jedná o minimální občanskou vybavenost,“ zdůrazňuje Radka Soukupová. „Bytová zástavba pro téměř 3000 lidí, což je počet srovnatelný s městem Jáchymov, se má obejít bez školek, obchodů či zdravotnického zařízení,“ dodává Zdeněk Kvítek.

Čtěte také:
Nové sídliště možná stojí načerno