„Když jsem viděl tuhle odstřelenou skálu, tak jsem byl naprosto šokovaný, jak tohle mohl někdo udělat. Psal jsem o nevratném poškození skal na Správu CHKO, jestli o tom vědí a oni věděli,“ byl konsternován odpovědí, že bez odstranění části skalního bloku by nebylo možné bezeškodně odvážet vytěžené kůrovcové dříví.

„Slovo bezeškodný mi evokuje, že nedošlo k žádné škodě. Ale tohle,“ podívá se na „zmrzačenou“ skálu, „je naprosto neomluvitelné a nenapravitelné. Správa CHKO v zájmu ochrany přírody komplikuje život spoustě lidem a pak odstřelí skálu v Národní přírodní památce? To je pro mě naprosto nepochopitelné,“ rozčiluje se polický běžec.

Vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová situaci tak dramaticky nevidí. „Došlo na to, co se připravovalo již v roce 2007. Tato skála ve výšce zužovala profil komunikace pod tři metry. Ve chvíli, kdy tam mají soupravy vyvážet kůrovcové dříví, tak by skálu dřely a mohla by se rozbít lesnická technika,“ vysvětluje, proč ochránci přírody vyhověli žádosti o výjimku z ochranných podmínek maloplošného zvláště chráněného území. O výjimku zažádal vlastník lesa, kterým jsou broumovští benediktini.

Pneumatické kladivo v akci 

Původně měla být skála dokonce odstřelena, ale ukázalo se, že je drolivější více než se očekávalo, a tak byla odstraněna pomocí pneumatického kladiva. „Celkově byl odstraněn asi metr skály do hloubky a objemově se jednalo o méně než pět kubíků,“ dodává vedoucí Správy CHKO Broumovsko.

„V zásadě se v našich skalních oblastech nejedná o nic nového. Různě vysekávané schody, po kterých turisté i lidé, kteří nám teď píší vzrušené e-maily, tak rádi chodí, nevznikly jinak, než podobnou kamenickou činností ve skalních blocích,“ argumentuje, že skály se v případě potřeby „upravovaly“ už v minulosti.

„V rámci správního řízení jsme zvažovali, jestli veřejný zájem převáží nad zájmem na ochraně mezoreliéfu skály v komplexu Polických stěn. Dospěli jsme k závěru, že toto odstranění skutečně nemá rozsah, který by podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí mohl mít negativní vliv na ochranu přírody,“ obhajuje udělení výjimky Hana Heinzelová a dodala, že bez sítě lesních cest není možné zajistit v oblasti lesní hospodaření.

Dvojí metr? 

Do kritiky Správy CHKO Broumovsko se pustili i lidé na sociálních sítích. „Nevím proč má CHKO dvojí metr. Na takovéto "prasečinky" se udělují výjimky a obyčejným lidem se dávají pokuty a udělují se nesmyslná nařízení! Myslím, že by se tím někdo měl zabývat, protože takováto organizace je k ničemu …,“ reagoval Jan Michálek na zveřejněný příspěvek o „zmrzačených“ skalách.

Názory o zbytečnosti Správy CHKO Broumovsko mírnil místní ekolog Jiří Malík. „Správa je státní úřad, který má za cíl hlídat přírodu. Toto není o selhání instituce, ale úředníků. A to je obrovský rozdíl,“ domnívá se člověk, který obětoval práci pro CHKO 20 let života.