Vyplacená částka je podle krajských statistik za posledních pět let nejnižší, v roce 2015 bylo proplaceno bezmála 1,8 milionu, v roce 2014 téměř 1,6 milionu korun. Žadateli jsou rybářské společnosti i soukromí uživatelé, většina jich žádá o náhradu pravidelně.

Na Žďársku bylo v roce 2016 šesti žadatelům proplaceno 235 321 korun, předloni bylo kladně vyřízeno jedenáct žádostí a vyplaceno 500 713 korun. „Žádosti se všechny týkaly škod způsobených vydrou říční," dodala Monika Brothánková, mluvčí krajského úřadu.
O náhradu škod způsobených vydrami pravidelně žádá třeba žďárská společnost Kinský, která hospodaří zhruba na 750 hektarech rybníků v Kraji Vysočina. „O náhradu škod způsobených vydrou můžeme žádat dvakrát ročně, loni šlo celkem o sto šedesát tisíc korun. Škody způsobené vydrami jsou ale zřejmě daleko vyšší. Podle mě jsou stavy jejich výskytu, z nichž vycházejí znalecké posudky pro náhrady škod, podhodnocené," řekl Petr Kulhánek, vedoucí Kinského rybářství.

„Vydra ale neškodí jen tím, že ryby žere. Ruší je ze zimního odpočinku, ryby se dají do pohybu, vyčerpají zásobní látky a uhynou vyčerpáním. I to je velký problém. Tyto druhotné škody nikdo neřeší, myslím ale, že jsou ještě vyšší než ty přímé," připomněl Kulhánek.

Území Kraje Vysočina je obsazené stabilní populací vydry říční. „Vydry navštěvují téměř všechny rybníky, na kterých hospodaříme," zmínil Karel Báňa, vedoucí střediska rybářství velkomeziříčské firmy Maria Podstatzka-Lichtensteinová, jež hospodaří zhruba na 260 hektarech rybníků.

Vydra říční je zvláště chráněný druh, a proto je zakázáno ji usmrtit, jakkoli rušit nebo zranit. (kor)