Mezinárodní program pod záštitou britské královské rodiny se týká rozvoje dovednosti, pohybu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici mladých lidí od 14 do 24 let. Zlatá úroveň je nejvyšší možný stupeň ocenění a právě ten získaly opavské studentky v kategorii dobrovolnictví. „Celý program jsem splnila a cenu beru jako tu příslovečnou třešničku na dortu,“ říká Veronika.

Studenti Gymnázia Třebíč sázejí stromy na holině nad heraltickým prameništěm pitné vody.
Lidé houfně pomáhají lesům. Zalesňují holiny na Třebíčsku

S Nikolou docházely po tři roky trvání programu do kravařského domova důchodců, s jehož obyvateli si povídaly, vypomáhaly při jejich různých akcích a vozily seniorské vozíčkáře na vycházky. „Některé seniory jsme si oblíbily natolik, že jsme se jim pak speciálně věnovaly,“ doplňuje vzpomínku Nikola.

Hrdost i nostalgie

Úsilí o Zlatou úroveň trvalo půl druhého roku a skončilo pozvánkou do pražského Lichtenštejnského paláce. Slavnostní ceremoniál jim přinesl na jednu stranu silný pocit hrdosti, že to dokázaly a současně i nostalgii z vědomí, že všechno končí. „Ale pokud budeme domovem seniorů požádané o pomoc, určitě rády vyhovíme,“ slibuje za obě dívky Nikola.

Všechno pro ně začalo přednáškou o uvedeném programu, které se obě dívky zúčastnily. „Přítomní absolventi Bronzové úrovně nás motivovali k tomu, abychom to též zkusily,“ konstatuje Veronika.

Nikola Brzesková.Zdroj: archiv Slezského gymnázia
Nikola Brzesková. Autor: archiv Slezského gymnázia

„Jsou to naše první držitelky Zlaté úrovně. Jsme na obě patřičně hrdí a máme pro ně připravený velmi příjemný dárek. Osobně jsem celou dobu věřila, že to dokážou,“ míní učitelka a současně garantka i hodnotitelka programu Kateřina Hertlová. Cena jako taková může svému držiteli pomoci k přijetí na některé, převážně zahraniční vysoké školy.

Krkonoše jsou opět čisté. Pomohli dobrovolníci.
Krkonoše jsou opět čisté. Pomohli dobrovolníci

Nikola s touto myšlenkou už koketuje. Ráda by po maturitě pokračovala ve studiu všeobecné medicíny a láká ji pobyt na zahraniční škole. Veronika chce zatím v Česku studovat stomatologii, ale o uznání získaného certifikátu na české vysoké škole má pochybnosti. Před oběma gymnazistkami teď stojí velký úkol v podobě maturity.

„Jsou to naše premiantky, takže obavy z výsledku mít rozhodně nemusejí,“ ujišťuje Kateřina Hertlová. „Zapojte se do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu také a usilujte o získání Zlaté úrovně,“ vzkazují obě úspěšné dívky studentům Slezského gymnázia i dalších středních škol.