Zájemce chce chátrající nevzhledný objekt proměnit v bydlení odpovídající standardu jedenadvacátého století. Ubytovna, kde nyní žije přes padesát lidí, kteří jsou vesměs závislí na sociálních dávkách, má změnit svůj vzhled do pěti let.

Mexiko z velké části obývají Romové, jsou ale Slaňáky odedávna. Někteří z nich řádně pracují, posílají děti do školy nebo pobírají příspěvky na péči, přesto je zachvátila obava, co s nimi bude, až investor objekt přestaví.

„Máme strach. Pan majitel, který už koupil a rekonstruoval cihlové domy naproti, za námi byl a říkal, že nás tady nechá bydlet i potom, ale my dobře víme, že nájemné, které pak vzroste, už nebudeme moci platit a budeme se muset asi vystěhovat. Bojíme se, nechceme bydlet u majitele, chceme být dál pod městem. Nejsme neplatiči, ani vyvrhelové,“ vyjádřila obavy obyvatelka Mexika Eva Pokutová, která zde bydlí s manželem jedenadvacet roků a mají jedenáctiletého syna.

Na to, jaká je vize ubytovny Mexiko, kde dnes 30 osob bydlí oprávněně a kolem 22 osob neoprávněně, se Kladenský deník zeptal starosty města Slaného Martina Hrabánka (ODS). „Město vlastní ubytovnu, která je dlouhodobě ve špatném technickém stavu,“ potvrzuje starosta.

Hrabánek upozorňuje, že se jedná o složitý problém, který konzultují s právníky, vládní Agenturou pro sociální začleňování atd.

„Kvůli tomu, že prioritou byly vždy jiné investiční akce, dochází k postupnému zhoršení technického stavu, až byla třetí sekce ubytovny úplně uzavřena,“ popsal starosta. Podle něj se město opakovaně snažilo sehnat dotaci na opravu ubytovny, která by vyšla na 17 milionů korun, ale žádný dotační titul nebyl dosud vhodný.

Podmínky odkoupení

„V roce 2016 obdrželo město žádost soukromého investora o odkup ubytovny. Od té doby se uskutečnilo několik jednání, na kterých se řešilo nastavování parametrů případného prodeje a záruk pro stávající ubytované,“ dodává starosta.

„S pomocí právníků jsme se snažili vytvořit podmínky, které by měla kupní smlouva obsahovat. Zde ty nejzásadnější:

1. město odprodá ubytovnu za minimální cenu stanovenou odhadcem, která činí 8,4 milionu korun.

2. součástí smlouvy bude povinnost zrekonstruovat ubytovnu, včetně sankcí při zpoždění, které jsou za každý měsíc sto tisíc korun.

3. součástí smlouvy bude povinnost ubytovat současné nájemníky. Opět včetně sankcí v řádu více než sto tisíc na byt. Do kolaudace bude povinnost ponechat ceny pronájmu ve stávající výši. O případném prodeji a všech podmínkách bude jednat zastupitelstvo. Pokud dá souhlas, vypíše se veřejná soutěž,“ dodal starosta Hrabánek.

Při rozhodování o prodeji je třeba si uvědomit, že kapacita ubytovny není naplněná. Z 25 bytů je obsazeno 19, část ubytovaných dokonce bez platné nájemní smlouvy. Město na ubytovně každý rok tratí průměrně půl milionu korun. Vzhledem k počtu ubytovaných a množství důležitých investic a oprav ve Slaném, musím říct, že rekonstrukce ubytovny za městské peníze není mou prioritou,“ dodává starosta. „Nechci zpochybňovat úlohu města v sociální oblasti, ale myslím, že problematika sociálního bydlení je hodně řešena ze strany státu. Mým cílem je zaměřit pozornost města na mladé rodiny a seniory.“

S tím ale podle uvolněného člena rady města Pavla Bartoníčka, který je proti prodeji ubytovny, kontrastuje vyjádření komise pro sociální věci. Ta má obavu, že záruky jsou nedostatečné. Výsledkem bude přeměna ubytovny v klasický nájemní dům a přesun části obyvatel jinam. Mluví se o Wilsonově, Masnokrámské a Soukenické ulici. Místopředseda komise Filip Kruncl tvrdí, že postup je v rozporu s úkolem města, které má povinnost pečovat mimo jiné o oblast bydlení nízkopříjmových osob. S tím Pavel Bartoníček souhlasí. Nechápe, proč se řeší záležitost, která nyní nikomu výrazně nevadí, a přinese jen problémy.

Postupné umístění části obyvatel z Mexika do centra města a na některé z ubytoven, kde se nedávno potýkali s epidemií žloutenky, považuje za nevhodné. Domnívá se, že ač nyní budou nabízeny záruky, nakonec město bude muset těmto lidem bydlení zajistit samo. Finančně to vyjde daleko dráž, než úprava stávajícího stavu. „Město by mělo pro své občany být jistotou, zvláště v oblasti bydlení. Nevidím důvod, proč lidem s platnou smlouvou prodávat střechu nad hlavou,“ dodává radní Bartoníček.