Připravované sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy se Střední průmyslovou školou textilní v úterý 2. května sice schválila rada kraje, ale ještě ho musí odsouhlasit krajští zastupitelé. Změna by měla vstoupit v platnost od 1. července tohoto roku. V případě sloučení ponese škola nový název, který bude znít „Střední průmyslová škola strojní, elektrotechnická a textilní a Vyšší odborná škola, Liberec“.

Podle náměstka hejtmana pro resort školství, mládeže, sportu a zaměstnanosti jsou rozhodující pro jakoukoliv soustavu vzdělávání nabízené obory. „Označení textilní v názvu školy zůstane, stejně jako zůstanou zachovány textilní obory, ty jako takové samozřejmě nezaniknou. Chtěl bych ubezpečit stávající i budoucí žáky a jejich rodiče, že naší hlavní prioritou je zkvalitnit výuku, aby absolventi obstáli na trhu práce 21. století,“ zdůraznil Jiří Čeřovský s tím, že sdílením materiálního a technického vybavení se zlepší podmínky pro vzdělávání studentů.

Proti tomu se ohradila současná ředitelka liberecké textilky Jana Kočí. Z hlediska oboru Oděvnictví si nedokáže představit, jak bude obor fungovat pod novou sloučenou školou, a je názoru, že časem zanikne. „Jsme jedna z mála škol, která si zachovala technické vzdělávání. Spousta škol se zaměřila na oděvní návrhářství či kreativní výuku, my stále vzděláváme žáky tak, aby obstáli ve způsobu výroby. Vychováme technology a konstruktéry. Jsou to ti, kteří umí postavit oděvní výrobu,“ podotkla.

Ještě před oficiálním představením záměru se na internetu objevila petice, která nesouhlasí s návrhem zřizovatele školy na odvolání z funkce současné ředitelky Jany Kočí a s následnou reorganizací SPŠT v Liberci. Aktuálně má přes 2000 podpisů. „Je s podivem, že máte v úmyslu odvolat ředitelku školy, první od roku 1989, která za velmi krátké působení ve své funkci dokázala zviditelnit textilní školu v celé České republice. Upevnila její důležitost a nenahraditelnost ve středním školství,“ netajila rozhořčení předsedkyně Sdružení rodičů, studentů a přátel školy při SPŠ textilní v Liberci Slavomila Bradáčová.

Šedlbauer: Zaspali jste

Proti záměru kraje se postavil i spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec. Ten vidí v plánované změně narušení dlouhé tradice výuky textilnictví na Liberecku. SPŠ textilní je jedním z nejvýznamnějších partnerů spolku, který vzkřísil myšlenku návratu módní soutěže pod Ještěd a navázal tak na tradiční soutěž Mladý módní tvůrce Zenit. Soutěž motivuje mládež k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, a tím působí i jako prevence rizikového chování. „V případě zrušení liberecké textilky nebude možné pokračovat v tradici a dalších ročnících úspěšné módní soutěže, která šíří dobré jméno školy a osvíceného vedení,“ stálo v otevřeném dopise, který spolek adresoval hejtmanu Libereckého kraje.

Ke kritice se přidal i liberecký zastupitel za Zelené Josef Šedlbauer, podle nějž se problémům v podobě přeplněných gymnázií a jiných všeobecně zaměřených škol dalo předcházet. „Protesty studentů textilky jsou důsledkem toho, že vedení kraje v čele s hejtmanem Půtou při řízení středních škol naprosto zaspalo. Nepromyšlenost, nezvládnutá komunikace vedení Libereckého kraje směrem ke studentům, rodičům i zaměstnancům textilní školy. Takový konec si textilka nezaslouží,“ okomentoval situaci.

„Je tu nejsilnější ročník deváťáků za poslední roky. To víme už cca 15 let, kdy se tato generace narodila. Stále větší podíl středoškoláků se hlásí na vysoké školy. Na to už mělo vedení kraje reagovat dávno a strukturu středních škol doplnit o školy typu gymnázií a lyceí, o které je největší zájem,“ dodala Radka Benešová, učitelka a členka výboru pro vzdělávání města Liberec.

V současnosti se projevuje výrazný zájem žáků o obory s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a vývojem prochází také textilní obory, orientují se do oblasti průmyslu či zdravotnictví. V nabídce nové středoškolské instituce zůstanou tradiční obory Textilnictví a Oděvnictví a nově se otevře obor Technické lyceum se specializací na 3D technologie, webové aplikace a multimédia s cílovou kapacitou až 240 žáků.

close Protest studentů proti plánu Libereckého kraje posílit všeobecné vzdělávání na středních školách a kapacitu technického lycea, který se dotkne i liberecké textilky. info Zdroj: Jindřich Felcman zoom_in Protest studentů proti plánu Libereckého kraje posílit všeobecné vzdělávání na středních školách a kapacitu technického lycea, který se dotkne i liberecké textilky.

„Jsme rádi, že můžeme Technické lyceum opět otevřít v obdobné podobě, jako tomu bylo dříve. Vize je, že bychom chtěli otevřít druhou třídu, která by byla zaměřena na kybernetickou bezpečnost,“ nastínil plány ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Liberci Jaroslav Semerád. Ten má představu, aby obor Textilnictví byl zatraktivněn pro zájemce o studiu na průmyslové škole. „Myslím si, že by to mělo být postaveno na strojním oboru a nadstavba by měla být technologie textilnictví,“ upřesnil.

Ve školním roce 2022/2023 činil celkový počet žáků Střední průmyslové školy textilní 186, první ročník jich navštěvovalo 85, ve třídách bylo průměrně 20 studentů. Z dlouhodobého hlediska se škola potýkala s úbytkem žáků. V tomto školním roce je textilní škola naplněna z 37 procent. „Textilnictví i oděvnictví jsou sice v kraji tradiční obory, ale nemůžeme setrvávat v kvalitě výuky minulého století. Chceme, aby byli žáci co nejúspěšnější na trhu práce. Studenti textilnictví a oděvnictví zůstanou v současné budově textilní školy v Tyršově ulici, kde se otevře i Technické lyceum,“ podotkl náměstek hejtmana pro resort školství.

„Oproti ostatním krajům máme nedostatečnou nabídku oborů se všeobecným a technickým vzděláním. Máme ji srovnatelnou jen s Ústeckým krajem, a proto jsme se rozhodli pokusit ji navýšit už od 1. září 2024,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Jak hejtman zdůraznil, kraj jako zřizovatel považuje za důležité zachovat obory, které jsou nyní v nabídce v oborech pro textilní průmysl. Rozhodnutí předcházela jednání se všemi aktéry, kteří se v textilním průmyslu v kraji pohybují, ať už se jednalo o zástupce Technické univerzity v Liberci či významné zaměstnavatele.

„Kromě posílení dvou tříd Technického lycea chceme připravit navýšení kapacity libereckého Gymnázia Jeronýmova o jednu třídu v ročníku a zajistit, aby pedagogické lyceum mohlo být otvíráno v každém školním roce. Nyní to je jednou za dva roky,“ řekl s tím, že tak přibude 105 nových míst. „Máme tu školy, které jsou z hlediska zájmu o studium významně přeplněné, a pak školy, které naplněné úplně nejsou, proto je potřeba udělat úpravy v síti středních škol, které povedou ke zlepšení podmínek pro studenty,“ uzavřel Půta.