„Aktuálně hledáme do našich řad osm nových strážníků i strážnic. Zájem máme o muže i ženy. Víme, že se nejedná o jednoduchou práci, je ale velice rozmanitá,“ zvedl radní Vlastimil Tima, který je řízením městské policie ve Znojmě pověřený.

Podle ředitele strážníků Ivana Budína je problém nedostatku strážníků dlouhodobý. „A to i přesto, že Znojemsko je regionem s nejvyšší nezaměstnaností v zemi,“ řekl Deníku Budín.

Zákonnou podmínkou pro přijetí do řas městské policie je maturita. „Tato podmínka platí už dva roky. Je to podobné jako u státní policie. Al nemyslím si, že by mladé lidi spíš lákala republiková policie než městská. Je to otázka priorit mladých lidí,“ naznačil šéf strážníků.

Součástí výběrového řízení je posouzení fyzické zdatnosti a psychotesty. „A to právě bývá problém. Zájemci se průběžně hlásí, ale řada z nich neprojde výběrovým řízením,“ dodal Budín.

Strážníci a strážnice mají podle radního Timy pestrou náplň práce. „Kromě rutinních záležitostí vyráží do terénu řešit nejrůznější požadavky a prosby našich občanů, v případě potřeby dohlížejí na plynulost dopravy ve městě. Řeší také spoustu nesrovnalostí v mezilidských vztazích a pomáhají seniorům v úzkých. Nezřídka kdy zachraňují nejrůznější zvířata, a to jak domácí, tak například i dravé ptáky, kteří se nějakým nedopatřením dostanou do situace, kdy ohrožují sebe nebo občany,“ vypočetl Tima.

Podle ředitele Městské policie Znojmo řeší strážníci denně kolem čtyřiceti až padesáti nejrůznějších oznámení občanů. „Veřejný pořádek, který řešíme, zahrnuje prakticky vše. Od sousedských či jiných mezilidských sporů přes nezodpovědné pejskaře až po odhazování různého odpadu. V řadě případů se v naší práci doplňujeme s republikovou policí,“ dodal Budín.

Uchazeč, který projde výběrovým řízením, fyzickými testy a psychotesty, musí absolvovat tříměsíční denní studium pro získání osvědčení strážníka. „To bohužel mnohé odradí, avšak je to nutnost. Na druhou stranu je práce strážníka městské policie stabilním zaměstnáním,“ uzavřel Budín.

Základní předpoklady pro práci strážníka obecní police je státní občanství ČR, věk minimálně jednadvacet let, způsobilost k právním úkonům, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, bezúhonnost a spolehlivost. „K přihlášce je nutno připojit životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Další požadavky i náležitosti přihlášky jsou k nalezení www.mestskapolicieznojmo.cz,“ doplnila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Přihlášku je nutné podat písemně na adresu: Městská policie Znojmo, Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo k rukám ředitele Ing. Bc. Ivana Budína. Obálka se vždy označí slovy: „výběrové řízení – strážník obecní policie“. Přihlášky je možné podávat kdykoliv. Předpoklad nástupu je ihned. Info také na www.stansestraznikem.cz.

Posily hledají také republikoví policisté. Na webu policie jsou vyvěšené informace o možnosti ucházet se o práci právě u Policie České republiky. „ Nastupující policista bez praxe nebo do tří let praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá hrubý služební příjem od 25 720 korun, přičemž průměrný plat příslušníků Policie České republiky v roce 2019 byl 47 423 Kč. Náborový příspěvek lze přiznat až do výše 150 000 tisíc korun, a to po uplynutí zkušební doby. Příslušník je v případě přiznání náborového příspěvku povinen setrvat ve služebním poměru šest let,“ informuje server Policie.cz. (dak)