Ze sociologických výzkumů dlouhodobě vyplývá, že Východočeši bývají spokojení. Je to pravda?
Ve východních Čechách je dlouhodobě vyšší spokojenost, vyšší důvěra v instituce. Jde pravděpodobně o historickou věc, je tu velká tradice optimismu a pozitivních hodnot. Není také náhoda, že odtud pochází tolik slavných českých spisovatelů. Samozřejmě nemluvím o aktuálních náladách a postojích, protože ty se mění v reakci na aktuální události. Takže když by třeba ve východních Čechách zkrachoval nějaký velký zaměstnavatel a stovky lidí přišly o práci, tak mohou být zrovna pořádně naštvaní. Ale to je něco jiného.

Dominantou Červeného Kostelce je kostel svatého Jakuba Většího v centru města.
Rarita mezi pohraničím: U Orlických hor a Krkonoš drží lidi soudržnost i víra

Zajímavé je i východočeské pohraničí pod Krkonošemi a Orlickými horami. Jde o pohraniční periferie, které jsou přitom spokojené, prodemokratické, volí se tam podobně jako v Praze, je tu málo nezaměstnanosti i exekucí. Čím si to vysvětlujete?
Jde o takové netypické pohraničí, kde až k hranicím žili Češi. Tedy kromě Broumovska, které bylo německé, takže potom vysídlené a poté obývané dosídlenci. Tím pádem vykazuje znaky sudetského pohraničí. Oproti tomu města jako Náchod, Červený Kostelec, Hronov či Nové Město nad Metují jsou dlouhodobě osídleny českým obyvatelstvem, takže ani poválečné události tu nebyly moc dramatické.

Co je pro východočeské kořeny typické?
Bývalo zde více protestantů než v jiných lokalitách. Najdeme tu tedy stále dozvuky hodnot a představ spojených s klasickým protestantismem. Ten kladl důraz na zodpovědnost a pracovitost. V protestantských církvích se kazatelé volili, takže tu byla i silná demokratická tradice. Jde o region, kde nedošlo k žádným dramatickým sociálním zvratům jako třeba vysídlení a dosídlení. Typická je také nižší rozvodovost, větší podíl lidí žijících v manželství. To vše napomáhá spořádanosti, zakotvenosti, lidé tu žijí po generace.

Kříž Československé církve husitské, která má v Červeném Kostelci nadprůměrný počet věřících oproti zbytku republiky.Kříž Československé církve husitské, která má v Červeném Kostelci nadprůměrný počet věřících oproti zbytku republiky.Zdroj: Deník/Zuzana Hronová

Může to být i jeden z důvodů, proč se odtud lidé tolik nestěhují?
Ano, nejsou to lidé, kteří by odněkud přišli a hledali zase jiné místo. S danou lokalitou jsou spojeni dlouhodobě. Silné rodinné sítě s větší pravděpodobností pomohou blízkým, kteří se dostanou do problémů. Takže tu je i menší počet exekucí. Samozřejmě nejde o ráj na zemi, také tu najdeme problémy jako jinde, ale v menší míře. Ve východních Čechách se také podařilo zachránit spoustu podniků, co jinde zkrachovaly.

Nicméně i ve východních Čechách přibývá ateistů a ubývá věřících…
To sice ano, ale křesťanské hodnoty se tu předávají dál, i v nepraktikujících rodinách. Hodnoty se tu dědí a lidé si je už mnohdy s náboženstvím nespojují.