Kvůli ochraně vzácných druhů ptáků zakazuje správa národního parku dočasně vstup na některá území. Ne všichni lidé toho ale dbají. „V letošním roce víme prokazatelně o dvou případech, kdy bylo hnízdění sokolů v národním parku zmařeno kvůli nevhodnému chování návštěvníků,“ řekl ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda s tím, že v obou případech šlo o nelegální táboření poblíž hnízd.

V obou případech hnízdící rodiče reagovali na pobyt lidí opuštěním hnízd s vejci a mláďaty. Zákaz vstupu do hnízdišť sokolů skončil s posledním červnovým dnem. Do míst, kde se usadili čápi černí a výři, platí až do konce července.

Malou úspěšnost sokolích rodičů při odchovu ochránci přírody částečně připisují také neustále rostoucímu počtu návštěvníků pohraničních skal. Svou roli mohla sehrát také nezkušenost rodičů nebo útoky predátorů, které nejsou ničím neobvyklým.

Co se týče turistů, jen během posledních dvou let vzrostla podle správy parku návštěvnost o dvacet procent. Tedy o přibližně 150 tisíc lidí. Tolik jich nežije ani v celém okrese Děčín, který má 130 tisíc obyvatel. „Na některých lokalitách vzrostl počet návštěvníků od roku 2010 i o sto procent,“ přiblížil Richard Nagel ze správy parku. Ta má na třinácti místech počítadla, která loni zaznamenala více než 1,2 milionu průchodů. Počet lidí v Českém Švýcarsku je ale ve finále o něco nižší, protože řada lidí prošla přes několik počítadel.

Národní park České Švýcarsko: 

Teorii ochránců přírody o vlivu počtu návštěvníků na úspěšnost odchovu malých sokolů podporuje i fakt, že se jim daleko více dařilo v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Labské pískovce. Zde bylo letošní hnízdění úspěšné na pěti lokalitách z celkem šesti obsazených. Ale i v CHKO je situace rok od roku vážnější a daří se ji zvládat jen díky enormnímu nasazení profesionálních i dobrovolných strážců přírody a díky nadstandardní spolupráci s Českým horolezeckým svazem.

„S horolezci jsme domluveni, že nám hlásí pozorování sokolů,“ řekl vedoucí oddělení stráže přírody Správy NP České Švýcarsko Pavel Svoboda. Díky tomu může správa operativně reagovat a zajistit hnízdícím sokolům potřebný klid během sezení na vejcích a prvních týdnů života malých dravců, kteří jsou erbovním ptákem Českého Švýcarska.

Neukáznění návštěvníci

V chráněné krajinné oblasti letos vylétlo z hnízd třináct sokolů, o rok dříve jich bylo 26. Dalších šest pak letos dospělí ptáci vyvedli v CHKO a národním parku Saské Švýcarsko. I tam se ochránci přírody potýkají s tím, že návštěvníci nerespektují omezení vstupu.

Další mladé vyvedli sokoli přímo v Děčíně na 170 metrů vysokém komíně teplárny na Benešovské ulici, který je už v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Tam mají už několik let zásluhou teplárenské společnosti připravené budky, ve kterých mohou mláďata vyvést. Letos se zde vylíhli dva opeřenci.