Projekt trvá již od loňského roku. Spočívá v navrácení krajiny do původního stavu. „Tok malé říčky Teplice byl v šedesátých letech minulého století uměle narovnaný. My jej znovu meandrujeme. Na území o velikosti šestnácti hektarů jsme navíc vytvořili třiadvacet různě velkých tůní a mokřadů. Vysadíme tam i nové stromy, o které se budeme tři roky starat,“ sdělil manažer projektu Vlastimil Vaněk.

Vodní plochy poslouží i jako protipovodňová opatření. Z kmenů pokácených stromů se stanou dvě broukoviště a vzniknou tam i tři zídky pro plazy z lomového kamene

Podle hydrobiologa Petra Pařila se bude v lokalitě dařit mnohým živočichům. „Vodním broukům, vážkám, žábám nebo čolkům vyhovují stojaté vody. Mohou tam i zimovat,“ uvedl.

Na začátku července obnovili u obce Lužice mokřad také státní lesníci. Má rozlohu 1,22 hektarů.