V letošním roce přibyla nová soutěžní kategorie, kterou je projekt v Praze. Velká města totiž v létě trpí přehříváním, nedostatkem zeleně nebo přívalovými dešti. Své projekty proto přihlásí i vedení metropole.

„Chceme tím zvýšit podvědomí o soutěži mezi Pražany. Již nyní pociťujeme v Praze klimatické změny, například v přehřívání či nedostatku vody,“ oznámil náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu).

Revitalizace Rokytky či obnova Petřína

Podle něj Praha první adaptaci na změny klimatu schválila v roce 2017. Od té doby byly navrženy projekty jako například revitalizace Rokytky ve Vysočanech, obnova parku kolem Petřínské rozhledny či výsadba stromořadí v Blanické ulici za pomoci prokořenitelných buněk.

Podle Martina Andera z Nadace Partnerství, které soutěž spolupořádá, je v Praze problémem především tepelný ostrov uvnitř města. „V husté zástavbě se všechny negativní vlivy posilují. Praze pomůže například výsadba stromů, i když je komplikovaná nebo rozšiřování nezpevněných povrchů, které vsakují vodu. Například mezi tramvajovými pásy,“ uvedl Ander.

Všechny projekty projdou odbornou porotou a budou zveřejněné na webu, kde poslouží jako živá inspirace. Přihlášky je možné posílat do konce března.